HomePod mini

Chọn phiên bản cho HomePod mini

cũng là AudioAccessory5,1
Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
17.5
21L569
Còn sign
13/05/2024 3.45 GB
17.4
21L227
Khóa sign
07/03/2024 3.44 GB
17.3
21K646
Khóa sign
22/01/2024 3.38 GB
17.2
21K365
Khóa sign
11/12/2023 3.38 GB
17.1.1
21K82
Khóa sign
08/11/2023 3.34 GB
17.1
21K69
Khóa sign
25/10/2023 3.34 GB
17.0
21J354
Khóa sign
18/09/2023 3.33 GB
16.6
20M73
Khóa sign
24/07/2023 3.03 GB
16.5
20L563
Khóa sign
18/05/2023 3.03 GB
16.4.1
20L498
Khóa sign
12/04/2023 3.03 GB
16.4
20L497
Khóa sign
27/03/2023 3.03 GB
16.3.2
20K672
Khóa sign
13/02/2023 2.96 GB
16.3.1
20K661
Khóa sign
06/02/2023 2.97 GB
16.3
20K649
Khóa sign
24/01/2023 2.97 GB
16.2
20K362
Khóa sign
13/12/2022 2.88 GB
16.1
20K71
Khóa sign
24/10/2022 2.85 GB
16.0
20J373
Khóa sign
12/09/2022 2.82 GB
15.6
19M65
Khóa sign
20/07/2022 2.71 GB
15.5.1
19L580
Khóa sign
25/05/2022 2.67 GB
15.5
19L570
Khóa sign
16/05/2022 2.67 GB
15.4.1
19L452
Khóa sign
31/03/2022 2.66 GB
15.4
19L440
Khóa sign
14/03/2022 2.66 GB
15.3
19K547
Khóa sign
26/01/2022 2.63 GB
15.2
19K52
Khóa sign
13/12/2021 2.62 GB
15.1.1
19J582
Khóa sign
03/11/2021 2.58 GB
15.1
19J572
Khóa sign
25/10/2021 2.58 GB
15
19J346
Khóa sign
20/09/2021 2.58 GB
14.7
18M60
Khóa sign
19/07/2021 2.38 GB
14.6
18L569
Khóa sign
24/05/2021 2.37 GB
14.5
18L203
Khóa sign
26/04/2021 2.37 GB
14.4
18K802
Khóa sign
26/01/2021 2.29 GB
14.3
18K563
Khóa sign
15/12/2020 2.29 GB
14.2.1
18K75
Khóa sign
07/12/2020 2.25 GB
14.2
18K60
Khóa sign
05/11/2020 2.26 GB