Mac mini (M2 Pro, 2023)

Chọn phiên bản cho Mac mini (M2 Pro, 2023)

cũng là Mac14,12
Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
14.4.1
23E224
Còn sign
25/03/2024 14.74 GB
14.4
23E214
Còn sign
07/03/2024 14.74 GB
14.3.1
23D60
Còn sign
08/02/2024 14.50 GB
14.3
23D56
Còn sign
22/01/2024 14.51 GB
14.2.1
23C71
Còn sign
19/12/2023 14.49 GB
14.2
23C64
Còn sign
11/12/2023 14.49 GB
14.1.2
23B92
Còn sign
30/11/2023 13.98 GB
14.1.1
23B81
Còn sign
07/11/2023 13.98 GB
14.1
23B74
Còn sign
25/10/2023 13.98 GB
14.0
23A344
Còn sign
26/09/2023 13.91 GB
13.6
22G120
Còn sign
21/09/2023 12.89 GB
13.5.2
22G91
Còn sign
07/09/2023 12.89 GB
13.5.1
22G90
Còn sign
17/08/2023 12.89 GB
13.5
22G74
Còn sign
24/07/2023 12.89 GB
13.4.1
22F82
Còn sign
21/06/2023 12.74 GB
13.4
22F66
Còn sign
18/05/2023 12.74 GB
13.3.1
22E261
Còn sign
07/04/2023 12.73 GB
13.3
22E252
Còn sign
27/03/2023 12.73 GB
13.2.1
22D68
Còn sign
13/02/2023 12.49 GB
13.2
22D49
Còn sign
23/01/2023 12.49 GB