MacBook Pro (13-inch, M2, 2022)

Chọn phiên bản cho MacBook Pro (13-inch, M2, 2022)

cũng là Mac14,7
Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
14.4.1
23E224
Còn sign
25/03/2024 14.74 GB
14.4
23E214
Còn sign
07/03/2024 14.74 GB
14.3.1
23D60
Còn sign
08/02/2024 14.50 GB
14.3
23D56
Còn sign
22/01/2024 14.51 GB
14.2.1
23C71
Còn sign
19/12/2023 14.49 GB
14.2
23C64
Còn sign
11/12/2023 14.49 GB
14.1.2
23B92
Còn sign
30/11/2023 13.98 GB
14.1.1
23B81
Còn sign
07/11/2023 13.98 GB
14.1
23B74
Còn sign
25/10/2023 13.98 GB
14.0
23A344
Còn sign
26/09/2023 13.91 GB
13.6
22G120
Còn sign
21/09/2023 12.89 GB
13.5.2
22G91
Còn sign
07/09/2023 12.89 GB
13.5.1
22G90
Còn sign
17/08/2023 12.89 GB
13.5
22G74
Còn sign
24/07/2023 12.89 GB
13.4.1
22F82
Còn sign
21/06/2023 12.74 GB
13.4
22F66
Còn sign
18/05/2023 12.74 GB
13.3.1
22E261
Còn sign
07/04/2023 12.73 GB
13.3
22E252
Còn sign
27/03/2023 12.73 GB
13.2.1
22D68
Còn sign
13/02/2023 12.49 GB
13.2
22D49
Còn sign
23/01/2023 12.49 GB
13.1
22C65
Còn sign
13/12/2022 12.28 GB
13.0.1
22A400
Còn sign
09/11/2022 12.20 GB
13.0
22A380
Còn sign
24/10/2022 12.20 GB
12.6
21G115
Còn sign
12/09/2022 14.08 GB
12.5.1
21G83
Còn sign
17/08/2022 14.09 GB
12.5
21G72
Còn sign
20/07/2022 14.08 GB
12.4
21F2092
Còn sign
16/06/2022 13.70 GB
12.4
21F2081
Còn sign
14/06/2022 14.08 GB