MacBook Pro (M1, Late 2020)

Chọn phiên bản cho MacBook Pro (M1, Late 2020)

cũng là MacBookPro17,1
Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
14.4.1
23E224
Còn sign
25/03/2024 14.74 GB
14.4
23E214
Còn sign
07/03/2024 14.74 GB
14.3.1
23D60
Còn sign
08/02/2024 14.50 GB
14.3
23D56
Còn sign
22/01/2024 14.51 GB
14.2.1
23C71
Còn sign
19/12/2023 14.49 GB
14.2
23C64
Còn sign
11/12/2023 14.49 GB
14.1.2
23B92
Còn sign
30/11/2023 13.98 GB
14.1.1
23B81
Còn sign
07/11/2023 13.98 GB
14.1
23B74
Còn sign
25/10/2023 13.98 GB
14.0
23A344
Còn sign
26/09/2023 13.91 GB
13.6
22G120
Còn sign
21/09/2023 12.89 GB
13.5.2
22G91
Còn sign
07/09/2023 12.89 GB
13.5.1
22G90
Còn sign
17/08/2023 12.89 GB
13.5
22G74
Còn sign
24/07/2023 12.89 GB
13.4.1
22F82
Còn sign
21/06/2023 12.74 GB
13.4
22F66
Còn sign
18/05/2023 12.74 GB
13.3.1
22E261
Còn sign
07/04/2023 12.73 GB
13.3
22E252
Còn sign
27/03/2023 12.73 GB
13.2.1
22D68
Còn sign
13/02/2023 12.49 GB
13.2
22D49
Còn sign
23/01/2023 12.49 GB
13.1
22C65
Còn sign
13/12/2022 12.28 GB
13.0.1
22A400
Còn sign
09/11/2022 12.20 GB
13.0
22A380
Còn sign
24/10/2022 12.20 GB
12.6
21G115
Còn sign
12/09/2022 14.08 GB
12.5.1
21G83
Còn sign
17/08/2022 14.09 GB
12.5
21G72
Còn sign
20/07/2022 14.08 GB
12.4
21F79
Còn sign
16/05/2022 13.84 GB
12.3.1
21E258
Còn sign
31/03/2022 13.88 GB
12.3
21E230
Còn sign
14/03/2022 13.87 GB
12.2.1
21D62
Còn sign
10/02/2022 14.14 GB
12.2
21D49
Còn sign
26/01/2022 14.14 GB
12.1
21C52
Còn sign
13/12/2021 14.14 GB
12.0.1
21A559
Còn sign
04/11/2021 14.10 GB
11.6
20G165
Còn sign
17/09/2021 13.96 GB
11.5.2
20G95
Còn sign
11/08/2021 13.96 GB
11.5.1
20G80
Còn sign
26/07/2021 13.97 GB
11.5
20G71
Còn sign
21/07/2021 13.96 GB
11.4
20F71
Còn sign
24/05/2021 13.93 GB
11.3.1
20E241
Còn sign
03/05/2021 13.94 GB
11.3
20E232
Còn sign
26/04/2021 13.95 GB
11.2.3
20D91
Còn sign
08/03/2021 13.71 GB
11.2.2
20D80
Còn sign
25/02/2021 13.70 GB
11.2.1
20D74
Còn sign
09/02/2021 13.70 GB
11.2
20D64
Còn sign
01/02/2021 13.70 GB
11.1
20C69
Còn sign
14/12/2020 13.90 GB
11.0.1
20B29
Còn sign
18/11/2020 13.61 GB