Apple Virtual Machine 1

Chọn phiên bản cho Apple Virtual Machine 1

cũng là VirtualMac2,1
Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
14.4.1
23E224
Khóa sign
25/03/2024 14.74 GB
14.4
23E214
Khóa sign
07/03/2024 14.74 GB
14.3.1
23D60
Khóa sign
08/02/2024 14.50 GB
14.3
23D56
Khóa sign
22/01/2024 14.51 GB
14.2.1
23C71
Khóa sign
19/12/2023 14.49 GB
14.2
23C64
Khóa sign
11/12/2023 14.49 GB
14.1.2
23B92
Khóa sign
30/11/2023 13.98 GB
14.1.1
23B81
Khóa sign
07/11/2023 13.98 GB
14.1
23B74
Khóa sign
25/10/2023 13.98 GB
14.0
23A344
Khóa sign
26/09/2023 13.91 GB
13.6
22G120
Khóa sign
21/09/2023 12.89 GB
13.5.2
22G91
Khóa sign
07/09/2023 12.89 GB
13.5.1
22G90
Khóa sign
17/08/2023 12.89 GB
13.5
22G74
Khóa sign
24/07/2023 12.89 GB
13.4.1
22F82
Khóa sign
21/06/2023 12.74 GB
13.4
22F66
Khóa sign
18/05/2023 12.74 GB
13.3.1
22E261
Khóa sign
07/04/2023 12.73 GB
13.3
22E252
Khóa sign
27/03/2023 12.73 GB
13.2.1
22D68
Khóa sign
13/02/2023 12.49 GB
13.2
22D49
Khóa sign
23/01/2023 12.49 GB
13.1
22C65
Khóa sign
13/12/2022 12.28 GB
13.0.1
22A400
Khóa sign
09/11/2022 12.20 GB
13.0
22A380
Khóa sign
24/10/2022 12.20 GB
12.6
21G115
Khóa sign
12/09/2022 14.08 GB
12.5.1
21G83
Khóa sign
17/08/2022 14.09 GB
12.5
21G72
Khóa sign
20/07/2022 14.08 GB
12.4
21F79
Khóa sign
16/05/2022 13.84 GB