iPad (thế hệ thứ 10)

Chọn phiên bản cho iPad (thế hệ thứ 10)

cũng là iPad13,18
Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
17.5.1
21F91
Còn sign
03/06/2024 7.64 GB
17.5.1
21F90
Còn sign
20/05/2024 7.64 GB
17.5
21F79
Khóa sign
13/05/2024 7.64 GB
17.4.1
21E237
Khóa sign
27/03/2024 7.52 GB
17.4.1
21E236
Khóa sign
21/03/2024 7.52 GB
17.4
21E219
Khóa sign
05/03/2024 7.52 GB
17.3.1
21D61
Khóa sign
08/02/2024 7.46 GB
17.3
21D50
Khóa sign
22/01/2024 7.46 GB
17.2
21C62
Khóa sign
11/12/2023 7.46 GB
17.1.2
21B101
Khóa sign
30/11/2023 7.53 GB
17.1.1
21B91
Khóa sign
08/11/2023 7.53 GB
17.1
21B74
Khóa sign
25/10/2023 7.53 GB
17.0.3
21A360
Khóa sign
04/10/2023 7.49 GB
17.0.2
21A351
Khóa sign
26/09/2023 7.49 GB
17.0.1
21A340
Khóa sign
21/09/2023 7.49 GB
17.0
21A329
Khóa sign
18/09/2023 7.49 GB
16.6.1
20G81
Khóa sign
07/09/2023 6.25 GB
16.6
20G75
Khóa sign
24/07/2023 6.25 GB
16.5.1
20F75
Khóa sign
21/06/2023 6.25 GB
16.5
20F66
Khóa sign
18/05/2023 6.25 GB
16.4.1
20E252
Khóa sign
07/04/2023 6.23 GB
16.4
20E246
Khóa sign
27/03/2023 6.23 GB
16.3.1
20D67
Khóa sign
13/02/2023 6.00 GB
16.3
20D47
Khóa sign
23/01/2023 6.00 GB
16.2
20C65
Khóa sign
13/12/2022 6.02 GB
16.1.1
20B101
Khóa sign
09/11/2022 5.95 GB
16.1
20B82
Khóa sign
24/10/2022 5.95 GB