iPad Pro (11-inch) (thế hệ thứ 4)

Chọn phiên bản cho iPad Pro (11-inch) (thế hệ thứ 4)

cũng là iPad14,4
Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
17.4.1
21E237
Còn sign
27/03/2024 7.69 GB
17.4.1
21E236
Còn sign
21/03/2024 7.69 GB
17.4
21E219
Khóa sign
05/03/2024 7.69 GB
17.3.1
21D61
Khóa sign
08/02/2024 7.63 GB
17.3
21D50
Khóa sign
22/01/2024 7.63 GB
17.2
21C62
Khóa sign
11/12/2023 7.62 GB
17.1.2
21B101
Khóa sign
30/11/2023 7.72 GB
17.1.1
21B91
Khóa sign
08/11/2023 7.72 GB
17.1
21B74
Khóa sign
25/10/2023 7.72 GB
17.0.3
21A360
Khóa sign
04/10/2023 7.68 GB
17.0.2
21A351
Khóa sign
26/09/2023 7.68 GB
17.0.1
21A340
Khóa sign
21/09/2023 7.68 GB
17.0
21A329
Khóa sign
18/09/2023 7.68 GB
16.6.1
20G81
Khóa sign
07/09/2023 6.41 GB
16.6
20G75
Khóa sign
24/07/2023 6.41 GB
16.5.1
20F75
Khóa sign
21/06/2023 6.41 GB
16.5
20F66
Khóa sign
18/05/2023 6.41 GB
16.4.1
20E252
Khóa sign
07/04/2023 6.39 GB
16.4
20E246
Khóa sign
27/03/2023 6.39 GB
16.3.1
20D67
Khóa sign
13/02/2023 6.24 GB
16.3
20D47
Khóa sign
23/01/2023 6.24 GB
16.2
20C65
Khóa sign
13/12/2022 6.26 GB
16.1.1
20B101
Khóa sign
09/11/2022 6.18 GB
16.1
20B82
Khóa sign
24/10/2022 6.18 GB