iPad 2 (WiFi)

Chọn phiên bản cho iPad 2 (WiFi)

cũng là iPad2,1
Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
9.3.5
13G36
Còn sign
25/08/2016 1.42 GB
9.3.4
13G35
Khóa sign
04/08/2016 1.42 GB
9.3.3
13G34
Khóa sign
18/07/2016 1.42 GB
9.3.2
13F69
Khóa sign
16/05/2016 1.42 GB
9.3.1
13E238
Khóa sign
31/03/2016 1.42 GB
9.3
13E237
Khóa sign
28/03/2016 1.42 GB
9.3
13E233
Khóa sign
21/03/2016 1.42 GB
9.2.1
13D15
Khóa sign
19/01/2016 1.39 GB
9.2
13C75
Khóa sign
08/12/2015 1.39 GB
9.1
13B143
Khóa sign
21/10/2015 1.39 GB
9.0.2
13A452
Khóa sign
30/09/2015 1.40 GB
9.0.1
13A404
Khóa sign
23/09/2015 1.40 GB
9.0
13A344
Khóa sign
16/09/2015 1.40 GB
8.4.1
12H321
Khóa sign
13/08/2015 1.39 GB
8.4
12H143
Khóa sign
30/06/2015 1.39 GB
8.3
12F69
Khóa sign
08/04/2015 1.38 GB
8.2
12D508
Khóa sign
09/03/2015 1.42 GB
8.1.3
12B466
Khóa sign
27/01/2015 1.40 GB
8.1.2
12B440
Khóa sign
09/12/2014 1.40 GB
8.1.1
12B435
Khóa sign
17/11/2014 1.40 GB
8.1
12B410
Khóa sign
20/10/2014 1.58 GB
8.0.2
12A405
Khóa sign
26/09/2014 1.58 GB
8.0.1
12A402
Khóa sign
24/09/2014 1.58 GB
8.0
12A365
Khóa sign
17/09/2014 1.55 GB
7.1.2
11D257
Khóa sign
30/06/2014 1.11 GB
7.1.1
11D201
Khóa sign
22/04/2014 1.11 GB
7.1
11D167
Khóa sign
10/03/2014 1.11 GB
7.0.6
11B651
Khóa sign
21/02/2014 1.12 GB
7.0.4
11B554a
Khóa sign
15/11/2013 1.12 GB
7.0.3
11B511
Khóa sign
22/10/2013 1.12 GB
7.0.2
11A501
Khóa sign
26/09/2013 1.12 GB
7.0
11A465
Khóa sign
18/09/2013 1.12 GB
6.1.3
10B329
Khóa sign
13/03/2013 832.74 MB
6.1.2
10B146
Khóa sign
16/02/2013 832.40 MB
6.1
10B141
Khóa sign
24/01/2013 832.45 MB
6.0.1
10A523
Khóa sign
29/10/2012 829.17 MB
6.0
10A403
Khóa sign
14/09/2012 829.22 MB
5.1.1
9B206
Khóa sign
27/04/2012 764.33 MB
5.1
9B176
Khóa sign
29/02/2012 764.32 MB
5.0.1
9A405
Khóa sign
08/11/2011 758.69 MB
5.0
9A334
Khóa sign
07/10/2011 741.49 MB
4.3.5
8L1
Khóa sign
21/07/2011 637.32 MB
4.3.4
8K2
Khóa sign
14/07/2011 637.25 MB
4.3.3
8J2
Khóa sign
02/05/2011 637.18 MB
4.3.2
8H7
Khóa sign
12/04/2011 637.20 MB
4.3.1
8G4
Khóa sign
24/03/2011 636.93 MB
4.3
8F191
Khóa sign
03/03/2011 641.82 MB