iPad Pro 9.7-inch (WiFi)

Chọn phiên bản cho iPad Pro 9.7-inch (WiFi)

cũng là iPad6,3
Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
16.7.8
20H343
Còn sign
13/05/2024 5.55 GB
16.7.7
20H330
Khóa sign
21/03/2024 5.55 GB
16.7.6
20H320
Khóa sign
05/03/2024 5.55 GB
16.7.5
20H307
Khóa sign
22/01/2024 5.55 GB
16.7.4
20H240
Khóa sign
19/12/2023 5.55 GB
16.7.3
20H232
Khóa sign
11/12/2023 5.55 GB
16.7.2
20H115
Khóa sign
25/10/2023 5.55 GB
16.7.1
20H30
Khóa sign
10/10/2023 5.55 GB
16.7
20H19
Khóa sign
21/09/2023 5.55 GB
16.6.1
20G81
Khóa sign
07/09/2023 5.55 GB
16.6
20G75
Khóa sign
24/07/2023 5.55 GB
16.5.1
20F75
Khóa sign
21/06/2023 5.55 GB
16.5
20F66
Khóa sign
18/05/2023 5.55 GB
16.4.1
20E252
Khóa sign
07/04/2023 5.53 GB
16.4
20E246
Khóa sign
27/03/2023 5.53 GB
16.3.1
20D67
Khóa sign
13/02/2023 5.32 GB
16.3
20D47
Khóa sign
23/01/2023 5.32 GB
16.2
20C65
Khóa sign
13/12/2022 5.31 GB
16.1.1
20B101
Khóa sign
09/11/2022 5.24 GB
16.1
20B82
Khóa sign
24/10/2022 5.24 GB
15.7
19H12
Khóa sign
12/09/2022 5.10 GB
15.6.1
19G82
Khóa sign
17/08/2022 5.09 GB
15.6
19G71
Khóa sign
20/07/2022 5.09 GB
15.5
19F77
Khóa sign
16/05/2022 5.10 GB
15.4.1
19E258
Khóa sign
31/03/2022 5.08 GB
15.4
19E241
Khóa sign
14/03/2022 5.08 GB
15.3.1
19D52
Khóa sign
10/02/2022 5.22 GB
15.3
19D50
Khóa sign
26/01/2022 5.22 GB
15.2.1
19C63
Khóa sign
12/01/2022 5.23 GB
15.2
19C56
Khóa sign
13/12/2021 5.23 GB
15.1
19B74
Khóa sign
25/10/2021 5.21 GB
15.0.2
19A404
Khóa sign
11/10/2021 5.17 GB
15.0.1
19A348
Khóa sign
01/10/2021 5.17 GB
15.0
19A346
Khóa sign
20/09/2021 5.18 GB
14.8
18H17
Khóa sign
13/09/2021 4.62 GB
14.7.1
18G82
Khóa sign
26/07/2021 4.62 GB
14.7
18G69
Khóa sign
21/07/2021 4.62 GB
14.6
18F72
Khóa sign
24/05/2021 4.61 GB
14.5.1
18E212
Khóa sign
03/05/2021 4.59 GB
14.5
18E199
Khóa sign
26/04/2021 4.59 GB
14.4.2
18D70
Khóa sign
26/03/2021 4.50 GB
14.4.1
18D61
Khóa sign
08/03/2021 4.50 GB
14.4
18D52
Khóa sign
26/01/2021 4.50 GB
14.3
18C66
Khóa sign
14/12/2020 4.50 GB
14.2
18B92
Khóa sign
05/11/2020 4.39 GB
14.1
18A8395
Khóa sign
20/10/2020 4.35 GB
14.0.1
18A393
Khóa sign
24/09/2020 4.34 GB
14.0
18A373
Khóa sign
16/09/2020 4.34 GB
13.7
17H35
Khóa sign
01/09/2020 3.74 GB
13.6.1
17G80
Khóa sign
12/08/2020 3.74 GB
13.6
17G68
Khóa sign
15/07/2020 3.74 GB
13.5.1
17F80
Khóa sign
01/06/2020 3.73 GB
13.5
17F75
Khóa sign
20/05/2020 3.73 GB
13.4.1
17E262
Khóa sign
07/04/2020 3.72 GB
13.4
17E255
Khóa sign
24/03/2020 3.72 GB
13.3.1
17D50
Khóa sign
28/01/2020 3.68 GB
13.3
17C54
Khóa sign
10/12/2019 3.68 GB
13.2.3
17B111
Khóa sign
18/11/2019 3.67 GB
13.2.2
17B102
Khóa sign
07/11/2019 3.67 GB
13.2
17B84
Khóa sign
28/10/2019 3.67 GB
13.1.3
17A878
Khóa sign
15/10/2019 3.63 GB
13.1.2
17A860
Khóa sign
30/09/2019 3.63 GB
13.1.1
17A854
Khóa sign
27/09/2019 3.63 GB
13.1
17A844
Khóa sign
24/09/2019 3.62 GB
12.4.1
16G102
Khóa sign
26/08/2019 2.97 GB
12.4
16G77
Khóa sign
22/07/2019 2.96 GB
12.3.1
16F203
Khóa sign
24/05/2019 2.96 GB
12.3
16F156
Khóa sign
13/05/2019 2.96 GB
12.2
16E227
Khóa sign
25/03/2019 2.92 GB
12.1.4
16D57
Khóa sign
07/02/2019 2.91 GB
12.1.3
16D39
Khóa sign
22/01/2019 2.91 GB
12.1.1
16C50
Khóa sign
05/12/2018 2.91 GB
12.1
16B92
Khóa sign
30/10/2018 2.90 GB
12.0.1
16A404
Khóa sign
08/10/2018 2.90 GB
12.0
16A366
Khóa sign
17/09/2018 2.90 GB
11.4.1
15G77
Khóa sign
09/07/2018 2.58 GB
11.4
15F79
Khóa sign
29/05/2018 2.58 GB
11.3.1
15E302
Khóa sign
24/04/2018 2.58 GB
11.3
15E216
Khóa sign
29/03/2018 2.58 GB
11.2.6
15D100
Khóa sign
19/02/2018 2.52 GB
11.2.5
15D60
Khóa sign
23/01/2018 2.52 GB
11.2.2
15C202
Khóa sign
08/01/2018 2.52 GB
11.2.1
15C153
Khóa sign
13/12/2017 2.52 GB
11.2
15C114
Khóa sign
02/12/2017 2.52 GB
11.1.2
15B202
Khóa sign
16/11/2017 2.51 GB
11.1.1
15B150
Khóa sign
09/11/2017 2.51 GB
11.1
15B93
Khóa sign
31/10/2017 2.51 GB
11.0.3
15A432
Khóa sign
11/10/2017 2.51 GB
11.0.2
15A421
Khóa sign
03/10/2017 2.51 GB
11.0.1
15A402
Khóa sign
26/09/2017 2.51 GB
11.0
15A372
Khóa sign
19/09/2017 2.51 GB
10.3.3
14G60
Khóa sign
19/07/2017 2.46 GB
10.3.2
14F89
Khóa sign
15/05/2017 2.46 GB
10.3.1
14E304
Khóa sign
03/04/2017 2.43 GB
10.3
14E277
Khóa sign
27/03/2017 2.43 GB
10.2.1
14D27
Khóa sign
23/01/2017 2.36 GB
10.2
14C92
Khóa sign
12/12/2016 2.37 GB
10.1.1
14B150
Khóa sign
09/11/2016 2.33 GB
10.1.1
14B100
Khóa sign
31/10/2016 2.34 GB
10.1
14B72
Khóa sign
24/10/2016 2.33 GB
10.0.2
14A456
Khóa sign
23/09/2016 2.32 GB
10.0.1
14A403
Khóa sign
13/09/2016 2.33 GB
9.3.5
13G36
Khóa sign
25/08/2016 2.01 GB
9.3.4
13G35
Khóa sign
04/08/2016 2.01 GB
9.3.3
13G34
Khóa sign
18/07/2016 2.01 GB
9.3.2
13F72
Khóa sign
02/06/2016 2.01 GB
9.3.2
13F69
Khóa sign
16/05/2016 2.01 GB
9.3.1
13E238
Khóa sign
31/03/2016 2.01 GB
9.3
13E234
Khóa sign
21/03/2016 2.01 GB