iPhone 2G

Chọn phiên bản cho iPhone 2G

cũng là iPhone1,1
Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
3.1.3
7E18
Khóa sign
22/01/2010 238.32 MB
3.1.2
7D11
Khóa sign
05/10/2009 252.52 MB
3.1
7C144
Khóa sign
03/09/2009 252.54 MB
3.0.1
7A400
Khóa sign
31/07/2009 240.44 MB
3.0
7A341
Khóa sign
10/06/2009 240.39 MB
2.2.1
5H11
Khóa sign
22/01/2009 257.59 MB
2.2
5G77
Khóa sign
17/11/2008 257.58 MB
2.1
5F136
Khóa sign
05/09/2008 242.17 MB
2.0.2
5C1
Khóa sign
15/08/2008 253.59 MB
2.0.1
5B108
Khóa sign
29/07/2008 254.05 MB
2.0
5A347
Khóa sign
08/07/2008 228.77 MB
1.1.4
4A102
Khóa sign
22/02/2008 169.95 MB
1.1.3
4A93
Khóa sign
10/01/2008 169.95 MB
1.1.2
3B48b
Khóa sign
07/11/2007 167.93 MB
1.1.1
3A109a
Khóa sign
27/09/2007 159.67 MB
1.0.2
1C28
Khóa sign
21/08/2007 95.63 MB
1.0.1
1C25
Khóa sign
31/07/2007 95.63 MB
1.0
1A543a
Khóa sign
28/06/2007 95.60 MB