iPhone 3G

Chọn phiên bản cho iPhone 3G

cũng là iPhone1,2
Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
4.2.1
8C148
Còn sign
18/11/2010 338.58 MB
4.1
8B117
Còn sign
03/09/2010 323.14 MB
4.0.2
8A400
Khóa sign
09/08/2010 320.22 MB
4.0.1
8A306
Khóa sign
13/07/2010 320.24 MB
4.0
8A293
Khóa sign
17/06/2010 306.27 MB
3.1.3
7E18
Khóa sign
22/01/2010 239.14 MB
3.1.2
7D11
Khóa sign
05/10/2009 253.34 MB
3.1
7C144
Khóa sign
03/09/2009 253.36 MB
3.0.1
7A400
Khóa sign
31/07/2009 241.27 MB
3.0
7A341
Khóa sign
10/06/2009 241.23 MB
2.2.1
5H11
Khóa sign
22/01/2009 258.36 MB
2.2
5G77
Khóa sign
17/11/2008 258.34 MB
2.1
5F136
Khóa sign
05/09/2008 249.34 MB
2.0.2
5C1
Khóa sign
15/08/2008 260.76 MB
2.0.1
5B108
Khóa sign
29/07/2008 261.22 MB
2.0
5A347
Khóa sign
08/07/2008 235.96 MB