iPhone XS Max (Trung Quốc)

Chọn phiên bản cho iPhone XS Max (Trung Quốc)

cũng là iPhone11,4
Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
17.4.1
21E237
Còn sign
27/03/2024 7.68 GB
17.4.1
21E236
Còn sign
21/03/2024 7.68 GB
17.4
21E219
Khóa sign
05/03/2024 7.68 GB
17.3.1
21D61
Khóa sign
08/02/2024 7.62 GB
17.3
21D50
Khóa sign
22/01/2024 7.62 GB
17.2.1
21C66
Khóa sign
19/12/2023 7.61 GB
17.2
21C62
Khóa sign
11/12/2023 7.61 GB
17.1.2
21B101
Khóa sign
30/11/2023 7.61 GB
17.1.1
21B91
Khóa sign
08/11/2023 7.61 GB
17.1
21B74
Khóa sign
25/10/2023 7.61 GB
17.0.3
21A360
Khóa sign
04/10/2023 7.59 GB
17.0.2
21A351
Khóa sign
26/09/2023 7.59 GB
17.0.1
21A340
Khóa sign
21/09/2023 7.59 GB
17.0
21A329
Khóa sign
18/09/2023 7.59 GB
16.6.1
20G81
Khóa sign
07/09/2023 6.64 GB
16.6
20G75
Khóa sign
24/07/2023 6.64 GB
16.5.1
20F75
Khóa sign
21/06/2023 6.64 GB
16.5
20F66
Khóa sign
18/05/2023 6.64 GB
16.4.1
20E252
Khóa sign
07/04/2023 6.62 GB
16.4
20E247
Còn sign
27/03/2023 6.61 GB
16.3.1
20D67
Khóa sign
13/02/2023 6.39 GB
16.3
20D47
Khóa sign
23/01/2023 6.39 GB
16.2
20C65
Khóa sign
13/12/2022 6.38 GB
16.1.2
20B110
Khóa sign
30/11/2022 6.30 GB
16.1.1
20B101
Khóa sign
09/11/2022 6.30 GB
16.1
20B82
Khóa sign
24/10/2022 6.30 GB
16.0.3
20A392
Khóa sign
11/10/2022 6.26 GB
16.0.2
20A380
Khóa sign
22/09/2022 6.26 GB
16.0
20A362
Khóa sign
12/09/2022 6.26 GB
15.6.1
19G82
Khóa sign
17/08/2022 7.26 GB
15.6
19G71
Khóa sign
20/07/2022 7.26 GB
15.5
19F77
Khóa sign
16/05/2022 7.27 GB
15.4.1
19E258
Khóa sign
31/03/2022 7.25 GB
15.4
19E241
Khóa sign
14/03/2022 7.25 GB
15.3.1
19D52
Khóa sign
10/02/2022 7.52 GB
15.3
19D50
Khóa sign
26/01/2022 7.52 GB
15.2.1
19C63
Khóa sign
12/01/2022 7.53 GB
15.2
19C56
Khóa sign
13/12/2021 7.53 GB
15.1
19B74
Khóa sign
25/10/2021 7.51 GB
15.0.2
19A404
Khóa sign
11/10/2021 7.49 GB
15.0.1
19A348
Khóa sign
01/10/2021 7.49 GB
15.0
19A346
Khóa sign
20/09/2021 7.49 GB
14.8
18H17
Khóa sign
13/09/2021 6.58 GB
14.7.1
18G82
Khóa sign
26/07/2021 6.58 GB
14.7
18G69
Khóa sign
19/07/2021 6.57 GB
14.6
18F72
Khóa sign
24/05/2021 6.57 GB
14.5.1
18E212
Khóa sign
03/05/2021 6.56 GB
14.5
18E199
Khóa sign
26/04/2021 6.55 GB
14.4.2
18D70
Khóa sign
26/03/2021 6.36 GB
14.4.1
18D61
Khóa sign
08/03/2021 6.36 GB
14.4
18D52
Khóa sign
26/01/2021 6.34 GB
14.3
18C66
Khóa sign
14/12/2020 6.36 GB
14.2
18B92
Khóa sign
05/11/2020 6.29 GB
14.0.1
18A393
Khóa sign
24/09/2020 6.16 GB
14.0
18A373
Khóa sign
16/09/2020 6.17 GB
13.7
17H35
Khóa sign
01/09/2020 5.33 GB
13.6.1
17G80
Khóa sign
12/08/2020 5.32 GB
13.6
17G68
Khóa sign
15/07/2020 5.32 GB
13.5.1
17F80
Khóa sign
01/06/2020 5.26 GB
13.5
17F75
Khóa sign
20/05/2020 5.26 GB
13.4.1
17E262
Khóa sign
07/04/2020 5.17 GB
13.4
17E255
Khóa sign
24/03/2020 5.17 GB
13.3.1
17D50
Khóa sign
28/01/2020 5.05 GB
13.3
17C54
Khóa sign
10/12/2019 5.06 GB
13.2.3
17B111
Khóa sign
18/11/2019 4.42 GB
13.2.2
17B102
Khóa sign
07/11/2019 4.41 GB
13.2
17B84
Khóa sign
28/10/2019 4.42 GB
13.1.3
17A878
Khóa sign
15/10/2019 4.41 GB
13.1.2
17A861
Khóa sign
30/09/2019 4.41 GB
13.1.1
17A854
Khóa sign
27/09/2019 4.41 GB
13.1
17A844
Khóa sign
24/09/2019 4.41 GB
13.0
17A577
Khóa sign
19/09/2019 4.44 GB
12.4.1
16G102
Khóa sign
26/08/2019 3.66 GB
12.4
16G77
Khóa sign
22/07/2019 3.66 GB
12.3.1
16F203
Khóa sign
24/05/2019 3.66 GB
12.3
16F156
Khóa sign
13/05/2019 3.66 GB
12.2
16E227
Khóa sign
25/03/2019 3.62 GB
12.1.4
16D57
Khóa sign
07/02/2019 3.58 GB
12.1.3
16D40
Khóa sign
22/01/2019 3.57 GB
12.1.2
16C104
Khóa sign
20/12/2018 3.58 GB
12.1.2
16C101
Khóa sign
17/12/2018 3.57 GB
12.1.1
16C50
Khóa sign
05/12/2018 3.58 GB
12.1
16B92
Khóa sign
30/10/2018 3.58 GB
12.0.1
16A405
Khóa sign
08/10/2018 3.57 GB
12.0
16A366
Khóa sign
17/09/2018 3.57 GB