iPhone SE (thế hệ thứ 3)

Chọn phiên bản cho iPhone SE (thế hệ thứ 3)

cũng là iPhone14,6
Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
17.3.1
21D61
Còn sign
08/02/2024 7.50 GB
17.3
21D50
Khóa sign
22/01/2024 7.50 GB
17.2.1
21C66
Khóa sign
19/12/2023 7.50 GB
17.2
21C62
Khóa sign
11/12/2023 7.50 GB
17.1.2
21B101
Khóa sign
30/11/2023 7.52 GB
17.1.1
21B91
Khóa sign
08/11/2023 7.52 GB
17.1
21B74
Khóa sign
25/10/2023 7.52 GB
17.0.3
21A360
Khóa sign
04/10/2023 7.49 GB
17.0.2
21A351
Khóa sign
26/09/2023 7.49 GB
17.0.1
21A340
Khóa sign
21/09/2023 7.49 GB
17.0
21A329
Khóa sign
18/09/2023 7.49 GB
16.6.1
20G81
Khóa sign
07/09/2023 6.54 GB
16.6
20G75
Khóa sign
24/07/2023 6.54 GB
16.5.1
20F75
Khóa sign
21/06/2023 6.54 GB
16.5
20F66
Khóa sign
18/05/2023 6.54 GB
16.4.1
20E252
Khóa sign
07/04/2023 6.52 GB
16.4
20E247
Khóa sign
27/03/2023 6.52 GB
16.3.1
20D67
Khóa sign
13/02/2023 6.28 GB
16.3
20D47
Khóa sign
23/01/2023 6.28 GB
16.2
20C65
Khóa sign
13/12/2022 6.27 GB
16.1.2
20B110
Khóa sign
30/11/2022 6.19 GB
16.1.1
20B101
Khóa sign
09/11/2022 6.19 GB
16.1
20B82
Khóa sign
24/10/2022 6.19 GB
16.0.3
20A392
Khóa sign
11/10/2022 6.16 GB
16.0.2
20A380
Khóa sign
22/09/2022 6.16 GB
16.0
20A362
Khóa sign
12/09/2022 6.16 GB
15.6.1
19G82
Khóa sign
17/08/2022 6.06 GB
15.6
19G71
Khóa sign
20/07/2022 6.06 GB
15.5
19F77
Khóa sign
16/05/2022 6.07 GB
15.4.1
19E258
Khóa sign
31/03/2022 6.04 GB
15.4
19E241
Khóa sign
14/03/2022 6.04 GB