iPhone 4 (GSM)

Chọn phiên bản cho iPhone 4 (GSM)

cũng là iPhone3,1
Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
7.1.2
11D257
Còn sign
30/06/2014 1.20 GB
7.1.1
11D201
Khóa sign
22/04/2014 1.20 GB
7.1
11D169
Khóa sign
10/03/2014 1.20 GB
7.0.6
11B651
Khóa sign
21/02/2014 1.20 GB
7.0.4
11B554a
Khóa sign
15/11/2013 1.20 GB
7.0.3
11B511
Khóa sign
22/10/2013 1.20 GB
7.0.2
11A501
Khóa sign
26/09/2013 1.20 GB
7.0
11A465
Khóa sign
18/09/2013 1.20 GB
6.1.3
10B329
Khóa sign
13/03/2013 938.89 MB
6.1.2
10B146
Khóa sign
16/02/2013 938.59 MB
6.1
10B144
Khóa sign
24/01/2013 938.52 MB
6.0.1
10A523
Khóa sign
29/10/2012 930.64 MB
6.0
10A403
Khóa sign
14/09/2012 930.64 MB
5.1.1
9B208
Khóa sign
25/05/2012 821.57 MB
5.1.1
9B206
Khóa sign
27/04/2012 821.44 MB
5.1
9B176
Khóa sign
29/02/2012 821.61 MB
5.0.1
9A405
Khóa sign
08/11/2011 829.06 MB
5.0
9A334
Khóa sign
07/10/2011 811.95 MB
4.3.5
8L1
Khóa sign
21/07/2011 698.98 MB
4.3.4
8K2
Khóa sign
14/07/2011 699.05 MB
4.3.3
8J2
Khóa sign
02/05/2011 698.56 MB
4.3.2
8H7
Khóa sign
12/04/2011 698.53 MB
4.3.1
8G4
Khóa sign
24/03/2011 698.30 MB
4.3
8F190
Khóa sign
03/03/2011 702.26 MB
4.2.1
8C148
Khóa sign
18/11/2010 654.55 MB
4.1
8B117
Khóa sign
03/09/2010 618.50 MB
4.0.2
8A400
Khóa sign
09/08/2010 607.38 MB
4.0.1
8A306
Khóa sign
13/07/2010 607.38 MB
4.0
8A293
Khóa sign
17/06/2010 607.36 MB