iPhone 4 (GSM / 2012)

Chọn phiên bản cho iPhone 4 (GSM / 2012)

cũng là iPhone3,2
Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
7.1.2
11D257
Còn sign
30/06/2014 1.20 GB
7.1.1
11D201
Khóa sign
22/04/2014 1.20 GB
7.1
11D169
Khóa sign
10/03/2014 1.20 GB
7.0.6
11B651
Khóa sign
21/02/2014 1.20 GB
7.0.4
11B554a
Khóa sign
15/11/2013 1.20 GB
7.0.3
11B511
Khóa sign
22/10/2013 1.20 GB
7.0.2
11A501
Khóa sign
26/09/2013 1.20 GB
7.0
11A465
Khóa sign
18/09/2013 1.20 GB
6.1.3
10B329
Khóa sign
13/03/2013 938.61 MB
6.1.2
10B146
Khóa sign
16/02/2013 938.29 MB
6.1
10B144
Khóa sign
24/01/2013 938.30 MB
6.0.1
10A523
Khóa sign
29/10/2012 930.59 MB
6.0
10A403
Khóa sign
14/09/2012 930.56 MB