iPhone 4 (CDMA)

Chọn phiên bản cho iPhone 4 (CDMA)

cũng là iPhone3,3
Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
7.1.2
11D257
Còn sign
30/06/2014 1.20 GB
7.1.1
11D201
Khóa sign
22/04/2014 1.20 GB
7.1
11D167
Khóa sign
10/03/2014 1.20 GB
7.0.6
11B651
Khóa sign
21/02/2014 1.20 GB
7.0.4
11B554a
Khóa sign
15/11/2013 1.20 GB
7.0.3
11B511
Khóa sign
22/10/2013 1.20 GB
7.0.2
11A501
Khóa sign
26/09/2013 1.20 GB
7.0
11A465
Khóa sign
18/09/2013 1.20 GB
6.1.3
10B329
Khóa sign
13/03/2013 936.05 MB
6.1.2
10B146
Khóa sign
16/02/2013 935.61 MB
6.1
10B141
Khóa sign
24/01/2013 935.56 MB
6.0.1
10A523
Khóa sign
29/10/2012 927.85 MB
6.0
10A403
Khóa sign
14/09/2012 927.98 MB
5.1.1
9B206
Khóa sign
27/04/2012 829.73 MB
5.1
9B176
Khóa sign
29/02/2012 829.79 MB
5.0.1
9A405
Khóa sign
08/11/2011 837.00 MB
5.0
9A334
Khóa sign
07/10/2011 819.82 MB
4.2.10
8E600
Khóa sign
21/07/2011 684.45 MB
4.2.9
8E501
Khóa sign
14/07/2011 684.52 MB
4.2.8
8E401
Khóa sign
02/05/2011 684.46 MB
4.2.7
8E303
Khóa sign
12/04/2011 684.51 MB
4.2.6
8E200
Khóa sign
27/01/2011 683.59 MB