iPhone 5 (Quốc tế)

Chọn phiên bản cho iPhone 5 (Quốc tế)

cũng là iPhone5,2
Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
10.3.4
14G61
Còn sign
22/07/2019 2.00 GB
10.3.3
14G60
Còn sign
19/07/2017 2.00 GB
10.3.2
14F89
Khóa sign
15/05/2017 2.00 GB
10.3.1
14E304
Khóa sign
03/04/2017 1.97 GB
10.3
14E277
Khóa sign
27/03/2017 1.97 GB
10.2.1
14D27
Khóa sign
23/01/2017 1.98 GB
10.2
14C92
Khóa sign
12/12/2016 1.98 GB
10.1.1
14B150
Khóa sign
09/11/2016 1.95 GB
10.1.1
14B100
Khóa sign
31/10/2016 1.95 GB
10.1
14B72
Khóa sign
24/10/2016 1.95 GB
10.0.2
14A456
Khóa sign
23/09/2016 1.95 GB
10.0.1
14A403
Khóa sign
13/09/2016 1.95 GB
9.3.5
13G36
Khóa sign
25/08/2016 1.70 GB
9.3.4
13G35
Khóa sign
04/08/2016 1.70 GB
9.3.3
13G34
Khóa sign
18/07/2016 1.70 GB
9.3.2
13F69
Khóa sign
16/05/2016 1.70 GB
9.3.1
13E238
Khóa sign
31/03/2016 1.70 GB
9.3
13E237
Khóa sign
28/03/2016 1.70 GB
9.3
13E233
Khóa sign
21/03/2016 1.70 GB
9.2.1
13D15
Khóa sign
19/01/2016 1.67 GB
9.2
13C75
Khóa sign
08/12/2015 1.67 GB
9.1
13B143
Khóa sign
21/10/2015 1.66 GB
9.0.2
13A452
Khóa sign
30/09/2015 1.66 GB
9.0.1
13A404
Khóa sign
23/09/2015 1.66 GB
9.0
13A344
Khóa sign
16/09/2015 1.66 GB
8.4.1
12H321
Khóa sign
13/08/2015 1.66 GB
8.4
12H143
Khóa sign
30/06/2015 1.66 GB
8.3
12F70
Khóa sign
08/04/2015 1.65 GB
8.2
12D508
Khóa sign
09/03/2015 1.67 GB
8.1.3
12B466
Khóa sign
27/01/2015 1.60 GB
8.1.2
12B440
Khóa sign
09/12/2014 1.60 GB
8.1.1
12B435
Khóa sign
17/11/2014 1.60 GB
8.1
12B411
Khóa sign
20/10/2014 1.82 GB
8.0.2
12A405
Khóa sign
26/09/2014 1.82 GB
8.0.1
12A402
Khóa sign
24/09/2014 1.82 GB
8.0
12A365
Khóa sign
17/09/2014 1.78 GB
7.1.2
11D257
Khóa sign
30/06/2014 1.36 GB
7.1.1
11D201
Khóa sign
22/04/2014 1.34 GB
7.1
11D167
Khóa sign
10/03/2014 1.36 GB
7.0.6
11B651
Khóa sign
21/02/2014 1.32 GB
7.0.4
11B554a
Khóa sign
15/11/2013 1.32 GB
7.0.3
11B511
Khóa sign
22/10/2013 1.32 GB
7.0.2
11A501
Khóa sign
26/09/2013 1.32 GB
7.0
11A465
Khóa sign
18/09/2013 1.32 GB
6.1.4
10B350
Khóa sign
27/04/2013 1.04 GB
6.1.3
10B329
Khóa sign
13/03/2013 1.04 GB
6.1.2
10B146
Khóa sign
16/02/2013 1.04 GB
6.1
10B143
Khóa sign
24/01/2013 1.04 GB
6.0.2
10A551
Khóa sign
13/12/2012 1.03 GB
6.0.1
10A525
Khóa sign
29/10/2012 1.03 GB
6.0
10A405
Khóa sign
14/09/2012 1.03 GB