iPhone 5s (GSM)

Chọn phiên bản cho iPhone 5s (GSM)

cũng là iPhone6,1
Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
12.5.7
16H81
Còn sign
23/01/2023 3.01 GB
12.5.6
16H71
Khóa sign
31/08/2022 3.01 GB
12.5.5
16H62
Khóa sign
23/09/2021 3.02 GB
12.5.4
16H50
Khóa sign
14/06/2021 3.02 GB
12.5.3
16H41
Khóa sign
03/05/2021 3.02 GB
12.5.2
16H30
Khóa sign
26/03/2021 3.02 GB
12.5.1
16H22
Khóa sign
11/01/2021 3.02 GB
12.5
16H20
Khóa sign
14/12/2020 3.02 GB
12.4.9
16H5
Khóa sign
05/11/2020 3.02 GB
12.4.8
16G201
Khóa sign
15/07/2020 3.01 GB
12.4.7
16G192
Khóa sign
20/05/2020 3.01 GB
12.4.6
16G183
Khóa sign
24/03/2020 3.03 GB
12.4.5
16G161
Khóa sign
28/01/2020 3.03 GB
12.4.4
16G140
Khóa sign
10/12/2019 3.03 GB
12.4.3
16G130
Khóa sign
28/10/2019 3.03 GB
12.4.2
16G114
Khóa sign
26/09/2019 3.14 GB
12.4.1
16G102
Khóa sign
26/08/2019 3.14 GB
12.4
16G77
Khóa sign
22/07/2019 3.12 GB
12.3.1
16F203
Khóa sign
24/05/2019 3.13 GB
12.3
16F156
Khóa sign
13/05/2019 3.14 GB
12.2
16E227
Khóa sign
25/03/2019 3.08 GB
12.1.4
16D57
Khóa sign
07/02/2019 3.08 GB
12.1.3
16D39
Khóa sign
22/01/2019 3.08 GB
12.1.2
16C104
Khóa sign
20/12/2018 3.08 GB
12.1.2
16C101
Khóa sign
17/12/2018 3.08 GB
12.1.1
16C50
Khóa sign
05/12/2018 3.08 GB
12.1
16B92
Khóa sign
30/10/2018 3.06 GB
12.0.1
16A404
Khóa sign
08/10/2018 3.07 GB
12.0
16A366
Khóa sign
17/09/2018 3.07 GB
11.4.1
15G77
Khóa sign
09/07/2018 2.73 GB
11.4
15F79
Khóa sign
29/05/2018 2.73 GB
11.3.1
15E302
Khóa sign
24/04/2018 2.72 GB
11.3
15E216
Khóa sign
29/03/2018 2.72 GB
11.2.6
15D100
Khóa sign
19/02/2018 2.61 GB
11.2.5
15D60
Khóa sign
23/01/2018 2.61 GB
11.2.2
15C202
Khóa sign
08/01/2018 2.61 GB
11.2.1
15C153
Khóa sign
13/12/2017 2.61 GB
11.2
15C114
Khóa sign
02/12/2017 2.61 GB
11.1.2
15B202
Khóa sign
16/11/2017 2.67 GB
11.1.1
15B150
Khóa sign
09/11/2017 2.67 GB
11.1
15B93
Khóa sign
31/10/2017 2.67 GB
11.0.3
15A432
Khóa sign
11/10/2017 2.61 GB
11.0.2
15A421
Khóa sign
03/10/2017 2.61 GB
11.0.1
15A402
Khóa sign
26/09/2017 2.61 GB
11.0
15A372
Khóa sign
19/09/2017 2.61 GB
10.3.3
14G60
Khóa sign
19/07/2017 2.54 GB
10.3.2
14F89
Khóa sign
15/05/2017 2.54 GB
10.3.1
14E304
Khóa sign
03/04/2017 2.51 GB
10.3
14E277
Khóa sign
27/03/2017 2.51 GB
10.2.1
14D27
Khóa sign
23/01/2017 2.34 GB
10.2
14C92
Khóa sign
12/12/2016 2.35 GB
10.1.1
14B150
Khóa sign
09/11/2016 2.32 GB
10.1.1
14B100
Khóa sign
31/10/2016 2.32 GB
10.1
14B72
Khóa sign
24/10/2016 2.31 GB
10.0.2
14A456
Khóa sign
23/09/2016 2.30 GB
10.0.1
14A403
Khóa sign
13/09/2016 2.31 GB
9.3.5
13G36
Khóa sign
25/08/2016 1.99 GB
9.3.4
13G35
Khóa sign
04/08/2016 1.99 GB
9.3.3
13G34
Khóa sign
18/07/2016 1.99 GB
9.3.2
13F69
Khóa sign
16/05/2016 1.99 GB
9.3.1
13E238
Khóa sign
31/03/2016 1.98 GB
9.3
13E237
Khóa sign
28/03/2016 1.99 GB
9.3
13E233
Khóa sign
21/03/2016 1.98 GB
9.2.1
13D15
Khóa sign
19/01/2016 1.95 GB
9.2
13C75
Khóa sign
08/12/2015 1.95 GB
9.1
13B143
Khóa sign
21/10/2015 1.94 GB
9.0.2
13A452
Khóa sign
30/09/2015 1.94 GB
9.0.1
13A404
Khóa sign
23/09/2015 1.94 GB
9.0
13A344
Khóa sign
16/09/2015 1.94 GB
8.4.1
12H321
Khóa sign
13/08/2015 1.92 GB
8.4
12H143
Khóa sign
30/06/2015 1.92 GB
8.3
12F70
Khóa sign
08/04/2015 1.91 GB
8.2
12D508
Khóa sign
09/03/2015 1.93 GB
8.1.3
12B466
Khóa sign
27/01/2015 1.86 GB
8.1.2
12B440
Khóa sign
09/12/2014 1.86 GB
8.1.1
12B435
Khóa sign
17/11/2014 1.86 GB
8.1
12B411
Khóa sign
20/10/2014 2.09 GB
8.0.2
12A405
Khóa sign
26/09/2014 2.08 GB
8.0.1
12A402
Khóa sign
24/09/2014 2.08 GB
8.0
12A365
Khóa sign
17/09/2014 2.05 GB
7.1.2
11D257
Khóa sign
30/06/2014 1.54 GB
7.1.1
11D201
Khóa sign
22/04/2014 1.52 GB
7.1
11D167
Khóa sign
10/03/2014 1.54 GB
7.0.6
11B651
Khóa sign
21/02/2014 1.49 GB
7.0.4
11B554a
Khóa sign
15/11/2013 1.49 GB
7.0.3
11B511
Khóa sign
22/10/2013 1.49 GB
7.0.2
11A501
Khóa sign
26/09/2013 1.49 GB
7.0.1
11A470a
Khóa sign
18/09/2013 1.49 GB