Chọn phiên bản cho Apple TV 2G

cũng là AppleTV2,1

Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
7.1.2
11D258
Còn sign
17-09-2014 666.19 MB
7.1.2
11D257c
Khóa sign
30-06-2014 666.05 MB
7.1.1
11D201c
Khóa sign
22-04-2014 665.95 MB
7.1
11D169b
Khóa sign
10-03-2014 665.90 MB
7.0.6
11B651
Khóa sign
21-02-2014 662.03 MB
7.0.4
11B554a
Khóa sign
15-11-2013 661.90 MB
7.0.3
11B511d
Khóa sign
24-10-2013 662.08 MB
7.0.2
11A502
Khóa sign
24-09-2013 661.89 MB
7.0.1
11A470e
Khóa sign
20-09-2013 661.92 MB
6.1.4
10B809
Còn sign
01-01-1970 561.13 MB
6.1.3
10B329a
Khóa sign
01-01-1970 561.60 MB
6.1
10B144b
Khóa sign
01-01-1970 561.55 MB
6.0.1
10A831
Khóa sign
01-01-1970 557.63 MB
6.0
10A406e
Khóa sign
01-01-1970 558.31 MB
5.1.1
9B830
Khóa sign
01-01-1970 486.91 MB
5.1.1
9B206f
Khóa sign
01-01-1970 487.22 MB
5.1
9B179b
Khóa sign
01-01-1970 487.33 MB
5.0.1
9A406a
Khóa sign
01-01-1970 377.92 MB
5.0.1
9A405l
Khóa sign
01-01-1970 377.90 MB
5.0
9A336a
Khóa sign
01-01-1970 377.02 MB
5.0
9A335a
Khóa sign
01-01-1970 377.06 MB
5.0
9A334v
Khóa sign
01-01-1970 377.00 MB
4.3
8F455
Khóa sign
01-01-1970 319.76 MB
4.3
8F305
Khóa sign
01-01-1970 318.75 MB
4.3
8F202
Khóa sign
01-01-1970 318.80 MB
4.3
8F191m
Khóa sign
01-01-1970 317.07 MB
4.2.1
8C154
Khóa sign
01-01-1970 267.02 MB
4.2
8C150
Khóa sign
01-01-1970 267.08 MB
4.1
8M89
Khóa sign
01-01-1970 242.00 MB