Apple TV 2G

Chọn phiên bản cho Apple TV 2G

cũng là AppleTV2,1
Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
7.1.2
11D258
Còn sign
17/09/2014 698.55 MB
7.1.2
11D257c
Khóa sign
30/06/2014 698.41 MB
7.1.1
11D201c
Khóa sign
22/04/2014 698.30 MB
7.1
11D169b
Khóa sign
10/03/2014 698.24 MB
7.0.6
11B651
Khóa sign
21/02/2014 694.18 MB
7.0.4
11B554a
Khóa sign
15/11/2013 694.05 MB
7.0.3
11B511d
Khóa sign
24/10/2013 694.24 MB
7.0.2
11A502
Khóa sign
24/09/2013 694.04 MB
7.0.1
11A470e
Khóa sign
20/09/2013 694.07 MB
6.1.4
10B809
Còn sign
14/06/2013 588.38 MB
6.1.3
10B329a
Khóa sign
13/03/2013 588.88 MB
6.1
10B144b
Khóa sign
25/01/2013 588.83 MB
6.0.1
10A831
Khóa sign
26/11/2012 584.72 MB
6.0
10A406e
Khóa sign
21/09/2012 585.43 MB
5.1.1
9B830
Khóa sign
04/06/2012 510.56 MB
5.1.1
9B206f
Khóa sign
10/05/2012 510.89 MB
5.1
9B179b
Khóa sign
29/02/2012 511.01 MB
5.0.1
9A406a
Khóa sign
14/12/2011 396.28 MB
5.0.1
9A405l
Khóa sign
16/11/2011 396.26 MB
5.0
9A336a
Khóa sign
24/10/2011 395.33 MB
5.0
9A335a
Khóa sign
18/10/2011 395.37 MB
5.0
9A334v
Khóa sign
11/10/2011 395.31 MB
4.3
8F455
Khóa sign
28/07/2011 335.30 MB
4.3
8F305
Khóa sign
10/05/2011 334.24 MB
4.3
8F202
Khóa sign
22/03/2011 334.28 MB
4.3
8F191m
Khóa sign
07/03/2011 332.47 MB
4.2.1
8C154
Khóa sign
13/12/2010 279.99 MB
4.2
8C150
Khóa sign
19/11/2010 280.05 MB
4.1
8M89
Khóa sign
27/09/2010 253.76 MB