Chọn phiên bản cho Apple TV 3

cũng là AppleTV3,1

Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
8.4.7
12H1006
Còn sign
14-03-2022 875.26 MB
8.4.6
12H937
Còn sign
20-09-2021 875.42 MB
8.4.6
12H923
Khóa sign
26-04-2021 875.02 MB
8.4.6
12H914
Khóa sign
14-12-2020 878.66 MB
8.4.3
12H911
Khóa sign
05-11-2020 877.53 MB
8.4.3
12H903
Khóa sign
16-09-2020 877.65 MB
8.4.3
12H885
Khóa sign
24-03-2020 878.31 MB
8.4.3
12H876
Khóa sign
24-09-2019 878.36 MB
8.4.2
12H864
Khóa sign
22-07-2019 878.20 MB
8.4.2
12H847
Khóa sign
13-05-2019 879.32 MB
8.4.2
12H606
Còn sign
12-12-2016 876.78 MB
8.4.1
12H523
Khóa sign
25-02-2016 876.87 MB
8.3
12F69
Khóa sign
08-04-2015 869.98 MB
8.2
12D508
Khóa sign
09-03-2015 874.02 MB
8.1.3
12B466
Khóa sign
27-01-2015 910.97 MB
8.1.1
12B435
Khóa sign
17-11-2014 910.94 MB
8.1
12B410a
Khóa sign
20-10-2014 936.94 MB
8.0
12A365b
Khóa sign
17-09-2014 906.25 MB
7.1.2
11D257c
Khóa sign
30-06-2014 733.38 MB
7.1.1
11D201c
Khóa sign
22-04-2014 733.35 MB
7.1
11D169b
Khóa sign
10-03-2014 733.34 MB
7.0.6
11B651
Khóa sign
21-02-2014 728.58 MB
7.0.4
11B554a
Khóa sign
15-11-2013 728.95 MB
7.0.3
11B511d
Khóa sign
24-10-2013 729.05 MB
7.0.2
11A502
Khóa sign
24-09-2013 729.01 MB
7.0.1
11A470e
Khóa sign
20-09-2013 728.83 MB
6.1.4
10B809
Còn sign
01-01-1970 625.61 MB
6.1.3
10B329a
Khóa sign
01-01-1970 625.92 MB
6.1
10B144b
Khóa sign
01-01-1970 625.95 MB
6.0.1
10A831
Khóa sign
01-01-1970 622.95 MB
6.0
10A406e
Khóa sign
01-01-1970 623.34 MB
5.1.1
9B830
Khóa sign
01-01-1970 539.66 MB
5.1.1
9B206f
Khóa sign
01-01-1970 539.83 MB
5.1
9B179b
Khóa sign
01-01-1970 539.82 MB