Apple TV 3 (2013)

Chọn phiên bản cho Apple TV 3 (2013)

cũng là AppleTV3,2
Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
8.4.7
12H1006
Còn sign
14/03/2022 919.03 MB
8.4.6
12H937
Còn sign
20/09/2021 917.96 MB
8.4.6
12H923
Khóa sign
26/04/2021 917.50 MB
8.4.6
12H914
Khóa sign
14/12/2020 920.11 MB
8.4.3
12H911
Khóa sign
05/11/2020 921.11 MB
8.4.3
12H903
Khóa sign
16/09/2020 921.27 MB
8.4.3
12H885
Khóa sign
24/03/2020 920.84 MB
8.4.3
12H876
Khóa sign
24/09/2019 922.17 MB
8.4.2
12H864
Khóa sign
22/07/2019 920.91 MB
8.4.2
12H847
Khóa sign
13/05/2019 921.65 MB
8.4.2
12H606
Còn sign
12/12/2016 918.58 MB
8.4.1
12H523
Khóa sign
25/02/2016 917.93 MB
8.3
12F69
Khóa sign
08/04/2015 912.40 MB
8.2
12D508
Khóa sign
09/03/2015 916.51 MB
8.1.3
12B466
Khóa sign
27/01/2015 955.37 MB
8.1.1
12B435
Khóa sign
17/11/2014 955.23 MB
8.1
12B410a
Khóa sign
20/10/2014 982.29 MB
8.0
12A365b
Khóa sign
17/09/2014 950.02 MB
7.1.2
11D257c
Khóa sign
30/06/2014 768.73 MB
7.1.1
11D201c
Khóa sign
22/04/2014 768.44 MB
7.1
11D169b
Khóa sign
10/03/2014 768.44 MB
7.0.6
11B651
Khóa sign
21/02/2014 763.99 MB
7.0.4
11B554a
Khóa sign
15/11/2013 763.99 MB
7.0.3
11B511d
Khóa sign
24/10/2013 764.32 MB
7.0.2
11A502
Khóa sign
24/09/2013 764.00 MB
7.0.1
11A470e
Khóa sign
20/09/2013 764.02 MB
6.1.4
10B809
Khóa sign
14/06/2013 655.70 MB
6.1.3
10B329a
Khóa sign
13/03/2013 656.21 MB
6.1
10B144b
Khóa sign
25/01/2013 656.07 MB