Chọn phiên bản cho Apple TV 4 (2015)

cũng là AppleTV5,3

Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
17.1
21K69
Còn sign
25-10-2023 3.92 GB
17.0
21J354
Khóa sign
18-09-2023 3.91 GB
16.6
20M73
Khóa sign
24-07-2023 3.62 GB
16.5
20L563
Khóa sign
18-05-2023 3.61 GB
16.4.1
20L498
Khóa sign
12-04-2023 3.60 GB
16.4
20L497
Khóa sign
27-03-2023 3.60 GB
16.3.2
20K672
Khóa sign
13-02-2023 3.52 GB
16.3.1
20K661
Khóa sign
06-02-2023 3.52 GB
16.3
20K650
Khóa sign
24-01-2023 3.52 GB
16.2
20K362
Khóa sign
13-12-2022 3.46 GB
16.1
20K71
Khóa sign
24-10-2022 3.40 GB
16.0
20J373
Khóa sign
12-09-2022 3.31 GB
15.6
19M65
Khóa sign
20-07-2022 3.16 GB
15.5.1
19L580
Khóa sign
25-05-2022 3.16 GB
15.5
19L570
Khóa sign
16-05-2022 3.16 GB
15.4.1
19L452
Khóa sign
31-03-2022 3.16 GB
15.4
19L440
Khóa sign
14-03-2022 3.15 GB
15.3
19K547
Khóa sign
26-01-2022 3.09 GB
15.2
19K53
Khóa sign
13-12-2021 3.14 GB
15.1.1
19J581
Khóa sign
01-11-2021 3.04 GB
15.1
19J572
Khóa sign
25-10-2021 3.04 GB
15
19J346
Khóa sign
20-09-2021 3.03 GB
14.7
18M60
Khóa sign
19-07-2021 2.79 GB
14.6
18L569
Khóa sign
24-05-2021 2.76 GB
14.5
18L204
Khóa sign
26-04-2021 2.76 GB
14.4
18K802
Khóa sign
26-01-2021 2.65 GB
14.3
18K561
Khóa sign
14-12-2020 2.65 GB
14.2
18K57
Khóa sign
05-11-2020 2.60 GB
14.0.2
18J411
Khóa sign
20-10-2020 2.48 GB
14.0.1
18J400
Khóa sign
24-09-2020 2.48 GB
14.0
18J386
Khóa sign
16-09-2020 2.48 GB
13.4.8
17M61
Còn sign
15-07-2020 2.13 GB
13.4.6
17L570
Khóa sign
01-06-2020 2.12 GB
13.5
17L562
Khóa sign
20-05-2020 2.12 GB
13.4
17L256
Khóa sign
24-03-2020 2.12 GB
13.3.1
17K795
Khóa sign
28-01-2020 2.10 GB
13.3
17K449
Khóa sign
10-12-2019 2.10 GB
13.2
17K82
Khóa sign
28-10-2019 2.09 GB
13.0
17J586
Khóa sign
24-09-2019 2.08 GB
12.4.1
16M600
Khóa sign
26-08-2019 1.77 GB
12.4
16M568
Khóa sign
22-07-2019 1.77 GB
12.3
16M153
Khóa sign
13-05-2019 1.77 GB
12.2.1
16L250
Khóa sign
10-04-2019 1.76 GB
12.2
16L226
Khóa sign
25-03-2019 1.76 GB
12.1.2
16K534
Khóa sign
22-01-2019 1.76 GB
12.1.1
16K45
Khóa sign
05-12-2018 1.76 GB
12.1
16J602
Khóa sign
30-10-2018 1.83 GB
12.0.1
16J380
Khóa sign
24-09-2018 1.83 GB
12.0
16J364
Khóa sign
17-09-2018 1.82 GB
11.4.1
15M73
Khóa sign
09-07-2018 1.63 GB
11.4
15L577
Khóa sign
29-05-2018 1.63 GB
11.3
15L211
Khóa sign
29-03-2018 1.56 GB
11.2.6
15K600
Khóa sign
19-02-2018 1.52 GB
11.2.5
15K552
Khóa sign
23-01-2018 1.52 GB
11.2.1
15K152
Khóa sign
13-12-2017 1.53 GB
11.2
15K106
Khóa sign
04-12-2017 1.58 GB
11.1
15J582
Khóa sign
31-10-2017 1.51 GB
11.0
15J381
Khóa sign
19-09-2017 1.51 GB
10.2.2
14W756
Còn sign
19-07-2017 1.29 GB
10.2.1
14W585a
Khóa sign
15-05-2017 1.29 GB
10.2
14W265
Khóa sign
27-03-2017 1.29 GB
10.1.1
14U712a
Khóa sign
23-01-2017 1.26 GB
10.1
14U593
Khóa sign
12-12-2016 1.26 GB
10.0.1
14U100
Khóa sign
14-11-2016 1.24 GB
10.0.1
14U71
Khóa sign
24-10-2016 1.24 GB
10.0
14T330
Khóa sign
13-09-2016 1.24 GB
9.2.2
13Y825
Khóa sign
18-07-2016 1.07 GB
9.2.1
13Y772
Khóa sign
16-05-2016 1.07 GB
9.2
13Y234
Khóa sign
21-03-2016 1.07 GB
9.1.1
13U717
Khóa sign
25-01-2016 930.47 MB
9.1
13U85
Khóa sign
08-12-2015 924.89 MB
9.0.1
13T402
Khóa sign
09-11-2015 921.89 MB
9.0
13T396
Khóa sign
29-10-2015 921.74 MB