Chọn phiên bản cho Apple TV 4K

cũng là AppleTV6,2

Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
Không có dữ liệu