MacBook Air (15-inch, M2, 2023)

Chọn phiên bản cho MacBook Air (15-inch, M2, 2023)

cũng là Mac14,15
Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
14.3.1
23D60
Còn sign
08/02/2024 14.50 GB
14.3
23D56
Còn sign
22/01/2024 14.51 GB
14.2.1
23C71
Còn sign
19/12/2023 14.49 GB
14.2
23C64
Còn sign
11/12/2023 14.49 GB
14.1.2
23B92
Còn sign
30/11/2023 13.98 GB
14.1.1
23B81
Còn sign
07/11/2023 13.98 GB
14.1
23B74
Còn sign
25/10/2023 13.98 GB
14.0
23A344
Còn sign
26/09/2023 13.91 GB
13.6
22G120
Còn sign
21/09/2023 12.89 GB
13.5.2
22G91
Còn sign
07/09/2023 12.89 GB
13.5.1
22G90
Còn sign
17/08/2023 12.89 GB
13.5
22G74
Còn sign
24/07/2023 12.89 GB
13.4.1
22F2083
Còn sign
21/06/2023 12.54 GB
13.4
22F2073
Còn sign
05/06/2023 12.54 GB