Chọn phiên bản cho Mac mini (M2, 2023)

cũng là Mac14,3

Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
14.1.2
23B92
Còn sign
30-11-2023 13.02 GB
14.1.1
23B81
Còn sign
07-11-2023 13.02 GB
14.1
23B74
Còn sign
25-10-2023 13.02 GB
14.0
23A344
Còn sign
26-09-2023 12.95 GB
13.6
22G120
Còn sign
21-09-2023 12.01 GB
13.5.2
22G91
Còn sign
07-09-2023 12.01 GB
13.5.1
22G90
Còn sign
17-08-2023 12.01 GB
13.5
22G74
Còn sign
24-07-2023 12.01 GB
13.4.1
22F82
Còn sign
21-06-2023 11.86 GB
13.4
22F66
Còn sign
18-05-2023 11.87 GB
13.3.1
22E261
Còn sign
07-04-2023 11.85 GB
13.3
22E252
Còn sign
27-03-2023 11.85 GB
13.2.1
22D68
Còn sign
13-02-2023 11.64 GB
13.2
22D49
Còn sign
23-01-2023 11.64 GB