Chọn phiên bản cho MacBook Pro (16-inch, Tháng 11/2023)

cũng là Mac15,7

Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
14.1.2
23B2091
Còn sign
30-11-2023 12.97 GB
14.1.1
23B2082
Còn sign
07-11-2023 12.97 GB
14.1
23B2077
Còn sign
03-11-2023 12.97 GB