Chọn phiên bản cho MacBook Pro (M1 Pro, 16-inch, 2021)

cũng là MacBookPro18,1

Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
14.1.2
23B92
Còn sign
30-11-2023 13.02 GB
14.1.1
23B81
Còn sign
07-11-2023 13.02 GB
14.1
23B74
Còn sign
25-10-2023 13.02 GB
14.0
23A344
Còn sign
26-09-2023 12.95 GB
13.6
22G120
Còn sign
21-09-2023 12.01 GB
13.5.2
22G91
Còn sign
07-09-2023 12.01 GB
13.5.1
22G90
Còn sign
17-08-2023 12.01 GB
13.5
22G74
Còn sign
24-07-2023 12.01 GB
13.4.1
22F82
Còn sign
21-06-2023 11.86 GB
13.4
22F66
Còn sign
18-05-2023 11.87 GB
13.3.1
22E261
Còn sign
07-04-2023 11.85 GB
13.3
22E252
Còn sign
27-03-2023 11.85 GB
13.2.1
22D68
Còn sign
13-02-2023 11.64 GB
13.2
22D49
Còn sign
23-01-2023 11.64 GB
13.1
22C65
Còn sign
13-12-2022 11.44 GB
13.0.1
22A400
Còn sign
09-11-2022 11.36 GB
13.0
22A380
Còn sign
24-10-2022 11.36 GB
12.6
21G115
Còn sign
12-09-2022 13.11 GB
12.5.1
21G83
Còn sign
17-08-2022 13.12 GB
12.5
21G72
Còn sign
20-07-2022 13.12 GB
12.4
21F79
Còn sign
16-05-2022 12.89 GB
12.3.1
21E258
Còn sign
31-03-2022 12.92 GB
12.3
21E230
Còn sign
14-03-2022 12.92 GB
12.2.1
21D62
Còn sign
10-02-2022 13.17 GB
12.2
21D49
Còn sign
26-01-2022 13.17 GB
12.1
21C52
Còn sign
13-12-2021 13.17 GB
12.0.1
21A559
Còn sign
04-11-2021 13.13 GB