Chọn phiên bản cho Apple Virtual Machine 1

cũng là VirtualMac2,1

Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
14.1.2
23B92
Khóa sign
30-11-2023 13.02 GB
14.1.1
23B81
Khóa sign
07-11-2023 13.02 GB
14.1
23B74
Khóa sign
25-10-2023 13.02 GB
14.0
23A344
Khóa sign
26-09-2023 12.95 GB
13.6
22G120
Khóa sign
21-09-2023 12.01 GB
13.5.2
22G91
Khóa sign
07-09-2023 12.01 GB
13.5.1
22G90
Khóa sign
17-08-2023 12.01 GB
13.5
22G74
Khóa sign
24-07-2023 12.01 GB
13.4.1
22F82
Khóa sign
21-06-2023 11.86 GB
13.4
22F66
Khóa sign
18-05-2023 11.87 GB
13.3.1
22E261
Khóa sign
07-04-2023 11.85 GB
13.3
22E252
Khóa sign
27-03-2023 11.85 GB
13.2.1
22D68
Khóa sign
13-02-2023 11.64 GB
13.2
22D49
Khóa sign
23-01-2023 11.64 GB
13.1
22C65
Khóa sign
13-12-2022 11.44 GB
13.0.1
22A400
Khóa sign
09-11-2022 11.36 GB
13.0
22A380
Khóa sign
24-10-2022 11.36 GB
12.6
21G115
Khóa sign
12-09-2022 13.11 GB
12.5.1
21G83
Khóa sign
17-08-2022 13.12 GB
12.5
21G72
Khóa sign
20-07-2022 13.12 GB
12.4
21F79
Khóa sign
16-05-2022 12.89 GB