Chọn phiên bản cho iPad 1

cũng là iPad1,1

Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
5.1.1
9B206
Còn sign
01-01-1970 726.05 MB
5.1
9B176
Khóa sign
01-01-1970 725.97 MB
5.0.1
9A405
Khóa sign
01-01-1970 716.55 MB
5.0
9A334
Khóa sign
01-01-1970 700.25 MB
4.3.5
8L1
Khóa sign
01-01-1970 593.43 MB
4.3.4
8K2
Khóa sign
01-01-1970 593.45 MB
4.3.3
8J3
Khóa sign
01-01-1970 593.23 MB
4.3.2
8H7
Khóa sign
01-01-1970 593.33 MB
4.3.1
8G4
Khóa sign
01-01-1970 592.96 MB
4.3
8F190
Khóa sign
01-01-1970 596.82 MB
4.2.1
8C148
Khóa sign
01-01-1970 551.30 MB
3.2.2
7B500
Khóa sign
01-01-1970 456.81 MB
3.2.1
7B405
Khóa sign
01-01-1970 456.82 MB
3.2
7B367
Khóa sign
01-01-1970 456.77 MB