Chọn phiên bản cho iPad Pro (12.9-inch) (thế hệ thứ 5)

cũng là iPad13,10

Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
17.1.2
21B101
Còn sign
30-11-2023 7.10 GB
17.1.1
21B91
Còn sign
08-11-2023 7.10 GB
17.1
21B74
Khóa sign
25-10-2023 7.10 GB
17.0.3
21A360
Khóa sign
04-10-2023 7.07 GB
17.0.2
21A351
Khóa sign
26-09-2023 7.07 GB
17.0.1
21A340
Khóa sign
21-09-2023 7.07 GB
17.0
21A329
Khóa sign
18-09-2023 7.07 GB
16.6.1
20G81
Khóa sign
07-09-2023 5.91 GB
16.6
20G75
Khóa sign
24-07-2023 5.91 GB
16.5.1
20F75
Khóa sign
21-06-2023 5.91 GB
16.5
20F66
Khóa sign
18-05-2023 5.91 GB
16.4.1
20E252
Khóa sign
07-04-2023 5.89 GB
16.4
20E246
Khóa sign
27-03-2023 5.89 GB
16.3.1
20D67
Khóa sign
13-02-2023 5.68 GB
16.3
20D47
Khóa sign
23-01-2023 5.67 GB
16.2
20C65
Khóa sign
13-12-2022 5.67 GB
16.1.1
20B101
Khóa sign
09-11-2022 5.59 GB
16.1
20B82
Khóa sign
24-10-2022 5.59 GB
15.7
19H12
Khóa sign
12-09-2022 5.83 GB
15.6.1
19G82
Khóa sign
17-08-2022 5.82 GB
15.6
19G71
Khóa sign
20-07-2022 5.82 GB
15.5
19F77
Khóa sign
16-05-2022 5.83 GB
15.4.1
19E258
Khóa sign
31-03-2022 5.81 GB
15.4
19E241
Khóa sign
14-03-2022 5.81 GB
15.3.1
19D52
Khóa sign
10-02-2022 5.94 GB
15.3
19D50
Khóa sign
26-01-2022 5.99 GB
15.2.1
19C63
Khóa sign
12-01-2022 6.00 GB
15.2
19C56
Khóa sign
13-12-2021 5.99 GB
15.1
19B74
Khóa sign
25-10-2021 5.97 GB
15.0.2
19A404
Khóa sign
11-10-2021 5.92 GB
15.0.1
19A348
Khóa sign
01-10-2021 5.91 GB
15.0
19A346
Khóa sign
20-09-2021 5.91 GB
14.8
18H17
Khóa sign
13-09-2021 5.27 GB
14.7.1
18G82
Khóa sign
26-07-2021 5.26 GB
14.7
18G69
Khóa sign
21-07-2021 5.27 GB
14.6
18F72
Khóa sign
24-05-2021 5.25 GB
14.5.1
18E212
Khóa sign
03-05-2021 5.00 GB
14.5
18E199
Khóa sign
26-04-2021 5.00 GB