Chọn phiên bản cho iPad Air 5 (WiFi)

cũng là iPad13,16

Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
17.1.2
21B101
Còn sign
30-11-2023 7.01 GB
17.1.1
21B91
Còn sign
08-11-2023 7.01 GB
17.1
21B74
Khóa sign
25-10-2023 7.01 GB
17.0.3
21A360
Khóa sign
04-10-2023 6.97 GB
17.0.2
21A351
Khóa sign
26-09-2023 6.98 GB
17.0.1
21A340
Khóa sign
21-09-2023 6.98 GB
17.0
21A329
Khóa sign
18-09-2023 6.98 GB
16.6.1
20G81
Khóa sign
07-09-2023 5.79 GB
16.6
20G75
Khóa sign
24-07-2023 5.79 GB
16.5.1
20F75
Khóa sign
21-06-2023 5.79 GB
16.5
20F66
Khóa sign
18-05-2023 5.79 GB
16.4.1
20E252
Khóa sign
07-04-2023 5.77 GB
16.4
20E246
Khóa sign
27-03-2023 5.77 GB
16.3.1
20D67
Khóa sign
13-02-2023 5.55 GB
16.3
20D47
Khóa sign
23-01-2023 5.56 GB
16.2
20C65
Khóa sign
13-12-2022 5.55 GB
16.1.1
20B101
Khóa sign
09-11-2022 5.48 GB
16.1
20B82
Khóa sign
24-10-2022 5.48 GB
15.7
19H12
Khóa sign
12-09-2022 5.45 GB
15.6.1
19G82
Khóa sign
17-08-2022 5.44 GB
15.6
19G71
Khóa sign
20-07-2022 5.44 GB
15.5
19F77
Khóa sign
16-05-2022 5.45 GB
15.4.1
19E258
Khóa sign
31-03-2022 5.43 GB
15.4
19E241
Khóa sign
14-03-2022 5.42 GB