Chọn phiên bản cho iPad mini (Quốc tế)

cũng là iPad2,7

Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
9.3.6
13G37
Còn sign
22-07-2019 1.47 GB
9.3.5
13G36
Còn sign
25-08-2016 1.47 GB
9.3.4
13G35
Khóa sign
04-08-2016 1.47 GB
9.3.3
13G34
Khóa sign
18-07-2016 1.47 GB
9.3.2
13F69
Khóa sign
16-05-2016 1.47 GB
9.3.1
13E238
Khóa sign
31-03-2016 1.47 GB
9.3
13E237
Khóa sign
28-03-2016 1.47 GB
9.3
13E233
Khóa sign
21-03-2016 1.47 GB
9.2.1
13D15
Khóa sign
19-01-2016 1.45 GB
9.2
13C75
Khóa sign
08-12-2015 1.45 GB
9.1
13B143
Khóa sign
21-10-2015 1.45 GB
9.0.2
13A452
Khóa sign
30-09-2015 1.45 GB
9.0.1
13A404
Khóa sign
23-09-2015 1.45 GB
9.0
13A344
Khóa sign
16-09-2015 1.45 GB
8.4.1
12H321
Khóa sign
13-08-2015 1.44 GB
8.4
12H143
Khóa sign
30-06-2015 1.44 GB
8.3
12F69
Khóa sign
08-04-2015 1.43 GB
8.2
12D508
Khóa sign
09-03-2015 1.47 GB
8.1.3
12B466
Khóa sign
27-01-2015 1.45 GB
8.1.2
12B440
Khóa sign
09-12-2014 1.45 GB
8.1.1
12B435
Khóa sign
17-11-2014 1.45 GB
8.1
12B410
Khóa sign
20-10-2014 1.62 GB
8.0.2
12A405
Khóa sign
26-09-2014 1.62 GB
8.0.1
12A402
Khóa sign
24-09-2014 1.62 GB
8.0
12A365
Khóa sign
17-09-2014 1.59 GB
7.1.2
11D257
Khóa sign
30-06-2014 1.17 GB
7.1.1
11D201
Khóa sign
22-04-2014 1.17 GB
7.1
11D167
Khóa sign
10-03-2014 1.17 GB
7.0.6
11B651
Khóa sign
21-02-2014 1.15 GB
7.0.4
11B554a
Khóa sign
15-11-2013 1.15 GB
7.0.3
11B511
Khóa sign
22-10-2013 1.15 GB
7.0.2
11A501
Khóa sign
26-09-2013 1.15 GB
7.0
11A465
Khóa sign
18-09-2013 1.15 GB
6.1.3
10B329
Khóa sign
01-01-1970 857.37 MB
6.1.2
10B147
Khóa sign
01-01-1970 857.04 MB
6.1
10B141
Khóa sign
01-01-1970 857.07 MB
6.0.2
10A8500
Khóa sign
01-01-1970 856.32 MB
6.0.1
10A8426
Khóa sign
01-01-1970 856.33 MB