Chọn phiên bản cho iPad 4 (WiFi)

cũng là iPad3,4

Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
10.3.3
14G60
Còn sign
19-07-2017 1.80 GB
10.3.2
14F89
Khóa sign
15-05-2017 1.80 GB
10.3.1
14E304
Khóa sign
03-04-2017 1.77 GB
10.3
14E277
Khóa sign
27-03-2017 1.77 GB
10.2.1
14D27
Khóa sign
23-01-2017 1.78 GB
10.2
14C92
Khóa sign
12-12-2016 1.78 GB
10.1.1
14B150
Khóa sign
09-11-2016 1.75 GB
10.1.1
14B100
Khóa sign
31-10-2016 1.75 GB
10.1
14B72
Khóa sign
24-10-2016 1.76 GB
10.0.2
14A456
Khóa sign
23-09-2016 1.75 GB
10.0.1
14A403
Khóa sign
13-09-2016 1.75 GB
9.3.5
13G36
Khóa sign
25-08-2016 1.58 GB
9.3.4
13G35
Khóa sign
04-08-2016 1.58 GB
9.3.3
13G34
Khóa sign
18-07-2016 1.58 GB
9.3.2
13F69
Khóa sign
16-05-2016 1.58 GB
9.3.1
13E238
Khóa sign
31-03-2016 1.58 GB
9.3
13E237
Khóa sign
28-03-2016 1.58 GB
9.3
13E233
Khóa sign
21-03-2016 1.58 GB
9.2.1
13D15
Khóa sign
19-01-2016 1.55 GB
9.2
13C75
Khóa sign
08-12-2015 1.55 GB
9.1
13B143
Khóa sign
21-10-2015 1.55 GB
9.0.2
13A452
Khóa sign
30-09-2015 1.58 GB
9.0.1
13A404
Khóa sign
23-09-2015 1.58 GB
9.0
13A344
Khóa sign
16-09-2015 1.58 GB
8.4.1
12H321
Khóa sign
13-08-2015 1.68 GB
8.4
12H143
Khóa sign
30-06-2015 1.68 GB
8.3
12F69
Khóa sign
08-04-2015 1.67 GB
8.2
12D508
Khóa sign
09-03-2015 1.68 GB
8.1.3
12B466
Khóa sign
27-01-2015 1.67 GB
8.1.2
12B440
Khóa sign
09-12-2014 1.67 GB
8.1.1
12B435
Khóa sign
17-11-2014 1.67 GB
8.1
12B410
Khóa sign
20-10-2014 1.81 GB
8.0.2
12A405
Khóa sign
26-09-2014 1.81 GB
8.0.1
12A402
Khóa sign
24-09-2014 1.81 GB
8.0
12A365
Khóa sign
17-09-2014 1.78 GB
7.1.2
11D257
Khóa sign
30-06-2014 1.32 GB
7.1.1
11D201
Khóa sign
22-04-2014 1.32 GB
7.1
11D167
Khóa sign
10-03-2014 1.32 GB
7.0.6
11B651
Khóa sign
21-02-2014 1.32 GB
7.0.4
11B554a
Khóa sign
15-11-2013 1.32 GB
7.0.3
11B511
Khóa sign
22-10-2013 1.32 GB
7.0.2
11A501
Khóa sign
26-09-2013 1.32 GB
7.0
11A465
Khóa sign
18-09-2013 1.32 GB
6.1.3
10B329
Khóa sign
01-01-1970 1.09 GB
6.1.2
10B146
Khóa sign
01-01-1970 1.09 GB
6.1
10B141
Khóa sign
01-01-1970 1.09 GB
6.0.1
10A523
Khóa sign
01-01-1970 1.09 GB
6.0
10A407
Khóa sign
01-01-1970 1.09 GB