Chọn phiên bản cho iPad Pro 3 (11-inch, Cellular, 1TB Model)

cũng là iPad8,4

Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
17.1.2
21B101
Còn sign
30-11-2023 7.21 GB
17.1.1
21B91
Còn sign
08-11-2023 7.21 GB
17.1
21B74
Khóa sign
25-10-2023 7.21 GB
17.0.3
21A360
Khóa sign
04-10-2023 7.18 GB
17.0.2
21A351
Khóa sign
26-09-2023 7.18 GB
17.0.1
21A340
Khóa sign
21-09-2023 7.18 GB
17.0
21A329
Khóa sign
18-09-2023 7.18 GB
16.6.1
20G81
Khóa sign
07-09-2023 6.03 GB
16.6
20G75
Khóa sign
24-07-2023 6.03 GB
16.5.1
20F75
Khóa sign
21-06-2023 6.03 GB
16.5
20F66
Khóa sign
18-05-2023 6.03 GB
16.4.1
20E252
Khóa sign
07-04-2023 6.02 GB
16.4
20E246
Khóa sign
27-03-2023 6.02 GB
16.3.1
20D67
Khóa sign
13-02-2023 5.81 GB
16.3
20D47
Khóa sign
23-01-2023 5.80 GB
16.2
20C65
Khóa sign
13-12-2022 5.80 GB
16.1.1
20B101
Khóa sign
09-11-2022 5.73 GB
16.1
20B82
Khóa sign
24-10-2022 5.73 GB
15.7
19H12
Khóa sign
12-09-2022 5.97 GB
15.6.1
19G82
Khóa sign
17-08-2022 5.96 GB
15.6
19G71
Khóa sign
20-07-2022 5.96 GB
15.5
19F77
Khóa sign
16-05-2022 5.97 GB
15.4.1
19E258
Khóa sign
31-03-2022 5.95 GB
15.4
19E241
Khóa sign
14-03-2022 5.95 GB
15.3.1
19D52
Khóa sign
10-02-2022 6.09 GB
15.3
19D50
Khóa sign
26-01-2022 6.13 GB
15.2.1
19C63
Khóa sign
12-01-2022 6.08 GB
15.2
19C56
Khóa sign
13-12-2021 6.09 GB
15.1
19B74
Khóa sign
25-10-2021 6.06 GB
15.0.2
19A404
Khóa sign
11-10-2021 6.09 GB
15.0.1
19A348
Khóa sign
01-10-2021 6.09 GB
15.0
19A346
Khóa sign
20-09-2021 6.05 GB
14.8
18H17
Khóa sign
13-09-2021 5.44 GB
14.7.1
18G82
Khóa sign
26-07-2021 5.45 GB
14.7
18G69
Khóa sign
21-07-2021 5.45 GB
14.6
18F72
Khóa sign
24-05-2021 5.45 GB
14.5.1
18E212
Khóa sign
03-05-2021 5.43 GB
14.5
18E199
Khóa sign
26-04-2021 5.43 GB
14.4.2
18D70
Khóa sign
26-03-2021 5.25 GB
14.4.1
18D61
Khóa sign
08-03-2021 5.28 GB
14.4
18D52
Khóa sign
26-01-2021 5.28 GB
14.3
18C66
Khóa sign
14-12-2020 5.27 GB
14.2
18B92
Khóa sign
05-11-2020 5.22 GB
14.1
18A8395
Khóa sign
20-10-2020 4.85 GB
14.0.1
18A393
Khóa sign
24-09-2020 4.83 GB
14.0
18A373
Khóa sign
16-09-2020 4.83 GB
13.7
17H35
Khóa sign
01-09-2020 4.18 GB
13.6.1
17G80
Khóa sign
12-08-2020 4.18 GB
13.6
17G68
Khóa sign
15-07-2020 4.18 GB
13.5.1
17F80
Khóa sign
01-06-2020 4.15 GB
13.5
17F75
Khóa sign
20-05-2020 4.15 GB
13.4.1
17E262
Khóa sign
07-04-2020 4.11 GB
13.4
17E255
Khóa sign
24-03-2020 4.11 GB
13.3.1
17D50
Khóa sign
28-01-2020 4.04 GB
13.3
17C54
Khóa sign
10-12-2019 4.04 GB
13.2.3
17B111
Khóa sign
18-11-2019 4.03 GB
13.2.2
17B102
Khóa sign
07-11-2019 4.03 GB
13.2
17B84
Khóa sign
28-10-2019 4.03 GB
13.1.3
17A878
Khóa sign
15-10-2019 4.00 GB
13.1.2
17A860
Khóa sign
30-09-2019 4.00 GB
13.1.1
17A854
Khóa sign
27-09-2019 4.00 GB
13.1
17A844
Khóa sign
24-09-2019 4.00 GB
12.4.1
16G102
Khóa sign
26-08-2019 3.53 GB
12.4
16G77
Khóa sign
22-07-2019 3.52 GB
12.3.1
16F203
Khóa sign
24-05-2019 3.51 GB
12.3
16F156
Khóa sign
13-05-2019 3.51 GB
12.2
16E227
Khóa sign
25-03-2019 3.49 GB
12.1.4
16D57
Khóa sign
07-02-2019 3.43 GB
12.1.3
16D40
Khóa sign
22-01-2019 3.41 GB
12.1.1
16C50
Khóa sign
05-12-2018 3.42 GB
12.1
16B92
Khóa sign
30-10-2018 3.41 GB