Chọn phiên bản cho iPhone 2G

cũng là iPhone1,1

Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
3.1.3
7E18
Khóa sign
01-01-1970 227.28 MB
3.1.2
7D11
Khóa sign
01-01-1970 240.82 MB
3.1
7C144
Khóa sign
01-01-1970 240.84 MB
3.0.1
7A400
Khóa sign
01-01-1970 229.30 MB
3.0
7A341
Khóa sign
01-01-1970 229.26 MB
2.2.1
5H11
Khóa sign
01-01-1970 245.66 MB
2.2
5G77
Khóa sign
01-01-1970 245.64 MB
2.1
5F136
Khóa sign
01-01-1970 230.95 MB
2.0.2
5C1
Khóa sign
01-01-1970 241.84 MB
2.0.1
5B108
Khóa sign
01-01-1970 242.28 MB
2.0
5A347
Khóa sign
01-01-1970 218.17 MB
1.1.4
4A102
Khóa sign
01-01-1970 162.07 MB
1.1.3
4A93
Khóa sign
01-01-1970 162.08 MB
1.1.2
3B48b
Khóa sign
01-01-1970 160.15 MB
1.1.1
3A109a
Khóa sign
01-01-1970 152.27 MB
1.0.2
1C28
Khóa sign
01-01-1970 91.20 MB
1.0.1
1C25
Khóa sign
01-01-1970 91.20 MB
1.0
1A543a
Khóa sign
01-01-1970 91.18 MB