Chọn phiên bản cho iPhone 3G

cũng là iPhone1,2

Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
4.2.1
8C148
Còn sign
01-01-1970 322.89 MB
4.1
8B117
Còn sign
01-01-1970 308.17 MB
4.0.2
8A400
Khóa sign
01-01-1970 305.38 MB
4.0.1
8A306
Khóa sign
01-01-1970 305.40 MB
4.0
8A293
Khóa sign
01-01-1970 292.09 MB
3.1.3
7E18
Khóa sign
01-01-1970 228.06 MB
3.1.2
7D11
Khóa sign
01-01-1970 241.60 MB
3.1
7C144
Khóa sign
01-01-1970 241.62 MB
3.0.1
7A400
Khóa sign
01-01-1970 230.10 MB
3.0
7A341
Khóa sign
01-01-1970 230.05 MB
2.2.1
5H11
Khóa sign
01-01-1970 246.39 MB
2.2
5G77
Khóa sign
01-01-1970 246.37 MB
2.1
5F136
Khóa sign
01-01-1970 237.79 MB
2.0.2
5C1
Khóa sign
01-01-1970 248.68 MB
2.0.1
5B108
Khóa sign
01-01-1970 249.12 MB
2.0
5A347
Khóa sign
01-01-1970 225.03 MB