iPhone 8 Plus (GSM)

Chọn phiên bản cho iPhone 8 Plus (GSM)

cũng là iPhone10,5
Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
16.7.8
20H343
Còn sign
13/05/2024 6.16 GB
16.7.7
20H330
Khóa sign
21/03/2024 6.16 GB
16.7.6
20H320
Khóa sign
05/03/2024 6.16 GB
16.7.5
20H307
Khóa sign
22/01/2024 6.16 GB
16.7.4
20H240
Khóa sign
19/12/2023 6.16 GB
16.7.3
20H232
Khóa sign
11/12/2023 6.16 GB
16.7.2
20H115
Khóa sign
25/10/2023 6.15 GB
16.7.1
20H30
Khóa sign
10/10/2023 6.15 GB
16.7
20H19
Khóa sign
21/09/2023 6.15 GB
16.6.1
20G81
Khóa sign
07/09/2023 6.15 GB
16.6
20G75
Khóa sign
24/07/2023 6.15 GB
16.5.1
20F75
Khóa sign
21/06/2023 6.15 GB
16.5
20F66
Khóa sign
18/05/2023 6.15 GB
16.4.1
20E252
Khóa sign
07/04/2023 6.13 GB
16.4
20E247
Khóa sign
27/03/2023 6.13 GB
16.3.1
20D67
Khóa sign
13/02/2023 5.91 GB
16.3
20D47
Khóa sign
23/01/2023 5.91 GB
16.2
20C65
Khóa sign
13/12/2022 5.93 GB
16.1.2
20B110
Khóa sign
30/11/2022 5.86 GB
16.1.1
20B101
Khóa sign
09/11/2022 5.86 GB
16.1
20B82
Khóa sign
24/10/2022 5.86 GB
16.0.3
20A392
Khóa sign
11/10/2022 5.81 GB
16.0.2
20A380
Khóa sign
22/09/2022 5.81 GB
16.0
20A362
Khóa sign
12/09/2022 5.81 GB
15.6.1
19G82
Khóa sign
17/08/2022 5.80 GB
15.6
19G71
Khóa sign
20/07/2022 5.80 GB
15.5
19F77
Khóa sign
16/05/2022 5.81 GB
15.4.1
19E258
Khóa sign
31/03/2022 5.79 GB
15.4
19E241
Khóa sign
14/03/2022 5.79 GB
15.3.1
19D52
Khóa sign
10/02/2022 5.97 GB
15.3
19D50
Khóa sign
26/01/2022 5.97 GB
15.2.1
19C63
Khóa sign
12/01/2022 5.98 GB
15.2
19C56
Khóa sign
13/12/2021 5.98 GB
15.1
19B74
Khóa sign
25/10/2021 5.96 GB
15.0.2
19A404
Khóa sign
11/10/2021 5.92 GB
15.0.1
19A348
Khóa sign
01/10/2021 5.92 GB
15.0
19A346
Khóa sign
20/09/2021 5.92 GB
14.8
18H17
Khóa sign
13/09/2021 5.32 GB
14.7.1
18G82
Khóa sign
26/07/2021 5.31 GB
14.7
18G69
Khóa sign
19/07/2021 5.32 GB
14.6
18F72
Khóa sign
24/05/2021 5.31 GB
14.5.1
18E212
Khóa sign
03/05/2021 5.29 GB
14.5
18E199
Khóa sign
26/04/2021 5.29 GB
14.4.2
18D70
Khóa sign
26/03/2021 5.19 GB
14.4.1
18D61
Khóa sign
08/03/2021 5.19 GB
14.4
18D52
Khóa sign
26/01/2021 5.19 GB
14.3
18C66
Khóa sign
14/12/2020 5.19 GB
14.2
18B92
Khóa sign
05/11/2020 5.12 GB
14.1
18A8395
Khóa sign
20/10/2020 5.02 GB
14.0.1
18A393
Khóa sign
24/09/2020 5.01 GB
14.0
18A373
Khóa sign
16/09/2020 4.98 GB
13.7
17H35
Khóa sign
01/09/2020 4.28 GB
13.6.1
17G80
Khóa sign
12/08/2020 4.28 GB
13.6
17G68
Khóa sign
15/07/2020 4.28 GB
13.5.1
17F80
Khóa sign
01/06/2020 4.27 GB
13.5
17F75
Khóa sign
20/05/2020 4.27 GB
13.4.1
17E262
Khóa sign
07/04/2020 4.25 GB
13.4
17E255
Khóa sign
24/03/2020 4.25 GB
13.3.1
17D50
Khóa sign
28/01/2020 4.19 GB
13.3
17C54
Khóa sign
10/12/2019 4.20 GB
13.2.3
17B111
Khóa sign
18/11/2019 4.18 GB
13.2.2
17B102
Khóa sign
07/11/2019 4.19 GB
13.2
17B84
Khóa sign
28/10/2019 4.18 GB
13.1.3
17A878
Khóa sign
15/10/2019 4.12 GB
13.1.2
17A860
Khóa sign
30/09/2019 4.12 GB
13.1.1
17A854
Khóa sign
27/09/2019 4.13 GB
13.1
17A844
Khóa sign
24/09/2019 4.12 GB
13.0
17A577
Khóa sign
19/09/2019 4.14 GB
12.4.1
16G102
Khóa sign
26/08/2019 3.56 GB
12.4
16G77
Khóa sign
22/07/2019 3.56 GB
12.3.2
16F250
Khóa sign
10/06/2019 3.55 GB
12.3.1
16F203
Khóa sign
24/05/2019 3.56 GB
12.3
16F156
Khóa sign
13/05/2019 3.56 GB
12.2
16E227
Khóa sign
25/03/2019 3.51 GB
12.1.4
16D57
Khóa sign
07/02/2019 3.49 GB
12.1.3
16D39
Khóa sign
22/01/2019 3.51 GB
12.1.2
16C104
Khóa sign
20/12/2018 3.51 GB
12.1.2
16C101
Khóa sign
17/12/2018 3.49 GB
12.1.1
16C50
Khóa sign
05/12/2018 3.50 GB
12.1
16B92
Khóa sign
30/10/2018 3.50 GB
12.0.1
16A404
Khóa sign
08/10/2018 3.49 GB
12.0
16A366
Khóa sign
17/09/2018 3.49 GB
11.4.1
15G77
Khóa sign
09/07/2018 3.08 GB
11.4
15F79
Khóa sign
29/05/2018 3.07 GB
11.3.1
15E302
Khóa sign
24/04/2018 3.07 GB
11.3
15E216
Khóa sign
29/03/2018 3.07 GB
11.2.6
15D100
Khóa sign
19/02/2018 2.95 GB
11.2.5
15D60
Khóa sign
23/01/2018 2.95 GB
11.2.2
15C202
Khóa sign
08/01/2018 2.95 GB
11.2.1
15C153
Khóa sign
13/12/2017 2.95 GB
11.2
15C114
Khóa sign
02/12/2017 2.95 GB
11.1.2
15B202
Khóa sign
16/11/2017 2.86 GB
11.1.1
15B150
Khóa sign
09/11/2017 2.86 GB
11.1
15B93
Khóa sign
31/10/2017 2.86 GB
11.0.3
15A432
Khóa sign
11/10/2017 2.80 GB
11.0.2
15A421
Khóa sign
03/10/2017 2.80 GB
11.0.1
15A403
Khóa sign
26/09/2017 2.80 GB
11.0
15A372
Khóa sign
19/09/2017 2.80 GB