iPhone 12

Chọn phiên bản cho iPhone 12

cũng là iPhone13,2
Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
17.5.1
21F90
Còn sign
20/05/2024 8.01 GB
17.5
21F79
Khóa sign
13/05/2024 8.01 GB
17.4.1
21E237
Khóa sign
27/03/2024 7.89 GB
17.4.1
21E236
Khóa sign
21/03/2024 7.89 GB
17.4
21E219
Khóa sign
05/03/2024 7.89 GB
17.3.1
21D61
Khóa sign
08/02/2024 7.83 GB
17.3
21D50
Khóa sign
22/01/2024 7.83 GB
17.2.1
21C66
Khóa sign
19/12/2023 7.82 GB
17.2
21C62
Khóa sign
11/12/2023 7.82 GB
17.1.2
21B101
Khóa sign
30/11/2023 7.86 GB
17.1.1
21B91
Khóa sign
08/11/2023 7.86 GB
17.1
21B74
Khóa sign
25/10/2023 7.86 GB
17.0.3
21A360
Khóa sign
04/10/2023 7.84 GB
17.0.2
21A351
Khóa sign
26/09/2023 7.84 GB
17.0.1
21A340
Khóa sign
21/09/2023 7.84 GB
17.0
21A329
Khóa sign
18/09/2023 7.84 GB
16.6.1
20G81
Khóa sign
07/09/2023 6.84 GB
16.6
20G75
Khóa sign
24/07/2023 6.84 GB
16.5.1
20F75
Khóa sign
21/06/2023 6.84 GB
16.5
20F66
Khóa sign
18/05/2023 6.84 GB
16.4.1
20E252
Khóa sign
07/04/2023 6.82 GB
16.4
20E247
Khóa sign
27/03/2023 6.82 GB
16.3.1
20D67
Khóa sign
13/02/2023 6.59 GB
16.3
20D47
Khóa sign
23/01/2023 6.59 GB
16.2
20C65
Khóa sign
13/12/2022 6.57 GB
16.1.2
20B110
Khóa sign
30/11/2022 6.49 GB
16.1.1
20B101
Khóa sign
09/11/2022 6.49 GB
16.1
20B82
Khóa sign
24/10/2022 6.49 GB
16.0.3
20A392
Khóa sign
11/10/2022 6.45 GB
16.0.2
20A380
Khóa sign
22/09/2022 6.45 GB
16.0
20A362
Khóa sign
12/09/2022 6.45 GB
15.6.1
19G82
Khóa sign
17/08/2022 6.68 GB
15.6
19G71
Khóa sign
20/07/2022 6.68 GB
15.5
19F77
Khóa sign
16/05/2022 6.69 GB
15.4.1
19E258
Khóa sign
31/03/2022 6.67 GB
15.4
19E241
Khóa sign
14/03/2022 6.67 GB
15.3.1
19D52
Khóa sign
10/02/2022 6.82 GB
15.3
19D50
Khóa sign
26/01/2022 6.82 GB
15.2.1
19C63
Khóa sign
12/01/2022 6.83 GB
15.2
19C56
Khóa sign
13/12/2021 6.83 GB
15.1.1
19B81
Khóa sign
17/11/2021 6.78 GB
15.1
19B74
Khóa sign
25/10/2021 6.79 GB
15.0.2
19A404
Khóa sign
11/10/2021 6.76 GB
15.0.1
19A348
Khóa sign
01/10/2021 6.76 GB
15.0
19A346
Khóa sign
20/09/2021 6.76 GB
14.8
18H17
Khóa sign
13/09/2021 5.89 GB
14.7.1
18G82
Khóa sign
26/07/2021 5.89 GB
14.7
18G69
Khóa sign
19/07/2021 5.89 GB
14.6
18F72
Khóa sign
24/05/2021 5.87 GB
14.5.1
18E212
Khóa sign
03/05/2021 5.87 GB
14.5
18E199
Khóa sign
26/04/2021 5.87 GB
14.4.2
18D70
Khóa sign
26/03/2021 5.69 GB
14.4.1
18D61
Khóa sign
08/03/2021 5.69 GB
14.4
18D52
Khóa sign
26/01/2021 5.70 GB
14.3
18C66
Khóa sign
14/12/2020 5.69 GB
14.2.1
18B121
Khóa sign
19/11/2020 5.45 GB
14.2
18B111
Khóa sign
18/11/2020 5.44 GB
14.2
18B92
Khóa sign
05/11/2020 5.43 GB
14.1
18A8395
Khóa sign
20/10/2020 5.44 GB