Chọn phiên bản cho iPhone 14 Pro

cũng là iPhone15,2

Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
17.1.2
21B101
Còn sign
30-11-2023 7.45 GB
17.1.1
21B91
Còn sign
08-11-2023 7.45 GB
17.1
21B74
Khóa sign
25-10-2023 7.45 GB
17.0.3
21A360
Khóa sign
04-10-2023 7.42 GB
17.0.2
21A351
Khóa sign
26-09-2023 7.43 GB
17.0.1
21A340
Khóa sign
21-09-2023 7.43 GB
17.0
21A329
Khóa sign
18-09-2023 7.43 GB
16.6.1
20G81
Khóa sign
07-09-2023 6.44 GB
16.6
20G75
Khóa sign
24-07-2023 6.44 GB
16.5.1
20F75
Khóa sign
21-06-2023 6.42 GB
16.5
20F66
Khóa sign
18-05-2023 6.41 GB
16.4.1
20E252
Khóa sign
07-04-2023 6.40 GB
16.4
20E247
Khóa sign
27-03-2023 6.40 GB
16.3.1
20D67
Khóa sign
13-02-2023 6.25 GB
16.3
20D47
Khóa sign
23-01-2023 6.25 GB
16.2
20C65
Khóa sign
13-12-2022 6.27 GB
16.1.2
20B110
Khóa sign
30-11-2022 6.19 GB
16.1.1
20B101
Khóa sign
09-11-2022 6.19 GB
16.1
20B82
Khóa sign
24-10-2022 6.19 GB
16.0.3
20A392
Khóa sign
11-10-2022 6.18 GB
16.0.2
20A380
Khóa sign
22-09-2022 6.18 GB
16.0.1
20A371
Khóa sign
15-09-2022 6.18 GB
16.0
20A362
Khóa sign
12-09-2022 6.18 GB