Chọn phiên bản cho iPhone 15 Pro Max

cũng là iPhone16,2

Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
17.1.2
21B101
Còn sign
30-11-2023 7.64 GB
17.1.1
21B91
Còn sign
08-11-2023 7.64 GB
17.1
21B80
Khóa sign
25-10-2023 7.64 GB
17.0.3
21A360
Khóa sign
04-10-2023 7.61 GB
17.0.2
21A350
Khóa sign
21-09-2023 7.61 GB