iPhone 3G[S]

Chọn phiên bản cho iPhone 3G[S]

cũng là iPhone2,1
Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
6.1.6
10B500
Còn sign
21/02/2014 822.97 MB
6.1.3
10B329
Khóa sign
13/03/2013 823.00 MB
6.1.2
10B146
Khóa sign
16/02/2013 822.61 MB
6.1
10B141
Khóa sign
24/01/2013 822.63 MB
6.0.1
10A523
Khóa sign
29/10/2012 818.33 MB
6.0
10A403
Khóa sign
14/09/2012 818.34 MB
5.1.1
9B206
Khóa sign
27/04/2012 720.39 MB
5.1
9B176
Khóa sign
29/02/2012 720.40 MB
5.0.1
9A405
Khóa sign
08/11/2011 718.18 MB
5.0
9A334
Khóa sign
07/10/2011 701.20 MB
4.3.5
8L1
Khóa sign
21/07/2011 440.58 MB
4.3.4
8K2
Khóa sign
14/07/2011 440.56 MB
4.3.3
8J2
Khóa sign
02/05/2011 440.52 MB
4.3.2
8H7
Khóa sign
12/04/2011 440.52 MB
4.3.1
8G4
Khóa sign
24/03/2011 440.28 MB
4.3
8F190
Khóa sign
03/03/2011 443.76 MB
4.2.1
8C148a
Khóa sign
21/11/2010 420.81 MB
4.1
8B117
Còn sign
03/09/2010 400.57 MB
4.0.2
8A400
Khóa sign
09/08/2010 396.31 MB
4.0.1
8A306
Khóa sign
13/07/2010 396.32 MB
4.0
8A293
Khóa sign
17/06/2010 396.28 MB
3.1.3
7E18
Khóa sign
22/01/2010 305.12 MB
3.1.2
7D11
Khóa sign
05/10/2009 321.02 MB
3.1
7C144
Khóa sign
03/09/2009 321.01 MB
3.0.1
7A400
Khóa sign
31/07/2009 312.33 MB
3.0
7A341
Khóa sign
10/06/2009 312.29 MB