Chọn phiên bản cho iPhone 3G[S]

cũng là iPhone2,1

Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
6.1.6
10B500
Còn sign
21-02-2014 784.85 MB
6.1.3
10B329
Khóa sign
01-01-1970 784.87 MB
6.1.2
10B146
Khóa sign
01-01-1970 784.50 MB
6.1
10B141
Khóa sign
01-01-1970 784.52 MB
6.0.1
10A523
Khóa sign
01-01-1970 780.42 MB
6.0
10A403
Khóa sign
01-01-1970 780.43 MB
5.1.1
9B206
Khóa sign
01-01-1970 687.02 MB
5.1
9B176
Khóa sign
01-01-1970 687.03 MB
5.0.1
9A405
Khóa sign
01-01-1970 684.91 MB
5.0
9A334
Khóa sign
01-01-1970 668.71 MB
4.3.5
8L1
Khóa sign
01-01-1970 420.17 MB
4.3.4
8K2
Khóa sign
01-01-1970 420.15 MB
4.3.3
8J2
Khóa sign
01-01-1970 420.11 MB
4.3.2
8H7
Khóa sign
01-01-1970 420.11 MB
4.3.1
8G4
Khóa sign
01-01-1970 419.88 MB
4.3
8F190
Khóa sign
01-01-1970 423.20 MB
4.2.1
8C148a
Khóa sign
01-01-1970 401.32 MB
4.1
8B117
Còn sign
01-01-1970 382.02 MB
4.0.2
8A400
Khóa sign
01-01-1970 377.95 MB
4.0.1
8A306
Khóa sign
01-01-1970 377.96 MB
4.0
8A293
Khóa sign
01-01-1970 377.92 MB
3.1.3
7E18
Khóa sign
01-01-1970 290.99 MB
3.1.2
7D11
Khóa sign
01-01-1970 306.14 MB
3.1
7C144
Khóa sign
01-01-1970 306.14 MB
3.0.1
7A400
Khóa sign
01-01-1970 297.86 MB
3.0
7A341
Khóa sign
01-01-1970 297.83 MB