Chọn phiên bản cho iPhone 4 (GSM)

cũng là iPhone3,1

Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
7.1.2
11D257
Còn sign
30-06-2014 1.12 GB
7.1.1
11D201
Khóa sign
22-04-2014 1.12 GB
7.1
11D169
Khóa sign
10-03-2014 1.12 GB
7.0.6
11B651
Khóa sign
21-02-2014 1.12 GB
7.0.4
11B554a
Khóa sign
15-11-2013 1.12 GB
7.0.3
11B511
Khóa sign
22-10-2013 1.12 GB
7.0.2
11A501
Khóa sign
26-09-2013 1.12 GB
7.0
11A465
Khóa sign
18-09-2013 1.12 GB
6.1.3
10B329
Khóa sign
01-01-1970 895.40 MB
6.1.2
10B146
Khóa sign
01-01-1970 895.11 MB
6.1
10B144
Khóa sign
01-01-1970 895.04 MB
6.0.1
10A523
Khóa sign
01-01-1970 887.53 MB
6.0
10A403
Khóa sign
01-01-1970 887.53 MB
5.1.1
9B208
Khóa sign
01-01-1970 783.51 MB
5.1.1
9B206
Khóa sign
01-01-1970 783.39 MB
5.1
9B176
Khóa sign
01-01-1970 783.54 MB
5.0.1
9A405
Khóa sign
01-01-1970 790.65 MB
5.0
9A334
Khóa sign
01-01-1970 774.33 MB
4.3.5
8L1
Khóa sign
01-01-1970 666.60 MB
4.3.4
8K2
Khóa sign
01-01-1970 666.66 MB
4.3.3
8J2
Khóa sign
01-01-1970 666.20 MB
4.3.2
8H7
Khóa sign
01-01-1970 666.17 MB
4.3.1
8G4
Khóa sign
01-01-1970 665.96 MB
4.3
8F190
Khóa sign
01-01-1970 669.73 MB
4.2.1
8C148
Khóa sign
01-01-1970 624.23 MB
4.1
8B117
Khóa sign
01-01-1970 589.85 MB
4.0.2
8A400
Khóa sign
01-01-1970 579.24 MB
4.0.1
8A306
Khóa sign
01-01-1970 579.24 MB
4.0
8A293
Khóa sign
01-01-1970 579.23 MB