Chọn phiên bản cho iPhone 4 (GSM / 2012)

cũng là iPhone3,2

Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
7.1.2
11D257
Còn sign
30-06-2014 1.12 GB
7.1.1
11D201
Khóa sign
22-04-2014 1.12 GB
7.1
11D169
Khóa sign
10-03-2014 1.12 GB
7.0.6
11B651
Khóa sign
21-02-2014 1.12 GB
7.0.4
11B554a
Khóa sign
15-11-2013 1.12 GB
7.0.3
11B511
Khóa sign
22-10-2013 1.12 GB
7.0.2
11A501
Khóa sign
26-09-2013 1.12 GB
7.0
11A465
Khóa sign
18-09-2013 1.12 GB
6.1.3
10B329
Khóa sign
01-01-1970 895.13 MB
6.1.2
10B146
Khóa sign
01-01-1970 894.82 MB
6.1
10B144
Khóa sign
01-01-1970 894.84 MB
6.0.1
10A523
Khóa sign
01-01-1970 887.48 MB
6.0
10A403
Khóa sign
01-01-1970 887.45 MB