Chọn phiên bản cho iPhone 4 (CDMA)

cũng là iPhone3,3

Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
7.1.2
11D257
Còn sign
30-06-2014 1.12 GB
7.1.1
11D201
Khóa sign
22-04-2014 1.12 GB
7.1
11D167
Khóa sign
10-03-2014 1.12 GB
7.0.6
11B651
Khóa sign
21-02-2014 1.12 GB
7.0.4
11B554a
Khóa sign
15-11-2013 1.12 GB
7.0.3
11B511
Khóa sign
22-10-2013 1.12 GB
7.0.2
11A501
Khóa sign
26-09-2013 1.12 GB
7.0
11A465
Khóa sign
18-09-2013 1.12 GB
6.1.3
10B329
Khóa sign
01-01-1970 892.69 MB
6.1.2
10B146
Khóa sign
01-01-1970 892.27 MB
6.1
10B141
Khóa sign
01-01-1970 892.22 MB
6.0.1
10A523
Khóa sign
01-01-1970 884.87 MB
6.0
10A403
Khóa sign
01-01-1970 884.99 MB
5.1.1
9B206
Khóa sign
01-01-1970 791.29 MB
5.1
9B176
Khóa sign
01-01-1970 791.35 MB
5.0.1
9A405
Khóa sign
01-01-1970 798.22 MB
5.0
9A334
Khóa sign
01-01-1970 781.84 MB
4.2.10
8E600
Khóa sign
01-01-1970 652.74 MB
4.2.9
8E501
Khóa sign
01-01-1970 652.81 MB
4.2.8
8E401
Khóa sign
01-01-1970 652.75 MB
4.2.7
8E303
Khóa sign
01-01-1970 652.80 MB
4.2.6
8E200
Khóa sign
01-01-1970 651.93 MB