iPhone 4[S]

Chọn phiên bản cho iPhone 4[S]

cũng là iPhone4,1
Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
9.3.6
13G37
Còn sign
22/07/2019 1.61 GB
9.3.5
13G36
Còn sign
25/08/2016 1.61 GB
9.3.4
13G35
Khóa sign
04/08/2016 1.61 GB
9.3.3
13G34
Khóa sign
18/07/2016 1.61 GB
9.3.2
13F69
Khóa sign
16/05/2016 1.61 GB
9.3.1
13E238
Khóa sign
31/03/2016 1.61 GB
9.3
13E237
Khóa sign
28/03/2016 1.61 GB
9.3
13E233
Khóa sign
21/03/2016 1.61 GB
9.2.1
13D15
Khóa sign
19/01/2016 1.59 GB
9.2
13C75
Khóa sign
08/12/2015 1.59 GB
9.1
13B143
Khóa sign
21/10/2015 1.58 GB
9.0.2
13A452
Khóa sign
30/09/2015 1.58 GB
9.0.1
13A404
Khóa sign
23/09/2015 1.58 GB
9.0
13A344
Khóa sign
16/09/2015 1.58 GB
8.4.1
12H321
Khóa sign
13/08/2015 1.56 GB
8.4
12H143
Khóa sign
30/06/2015 1.56 GB
8.3
12F70
Khóa sign
08/04/2015 1.55 GB
8.2
12D508
Khóa sign
09/03/2015 1.57 GB
8.1.3
12B466
Khóa sign
27/01/2015 1.56 GB
8.1.2
12B440
Khóa sign
09/12/2014 1.56 GB
8.1.1
12B435
Khóa sign
17/11/2014 1.56 GB
8.1
12B411
Khóa sign
20/10/2014 1.78 GB
8.0.2
12A405
Khóa sign
26/09/2014 1.78 GB
8.0.1
12A402
Khóa sign
24/09/2014 1.78 GB
8.0
12A365
Khóa sign
17/09/2014 1.74 GB
7.1.2
11D257
Khóa sign
30/06/2014 1.31 GB
7.1.1
11D201
Khóa sign
22/04/2014 1.31 GB
7.1
11D167
Khóa sign
10/03/2014 1.31 GB
7.0.6
11B651
Khóa sign
21/02/2014 1.27 GB
7.0.4
11B554a
Khóa sign
15/11/2013 1.27 GB
7.0.3
11B511
Khóa sign
22/10/2013 1.27 GB
7.0.2
11A501
Khóa sign
26/09/2013 1.27 GB
7.0
11A465
Khóa sign
18/09/2013 1.27 GB
6.1.3
10B329
Khóa sign
13/03/2013 965.02 MB
6.1.2
10B146
Khóa sign
16/02/2013 964.70 MB
6.1.1
10B145
Khóa sign
08/02/2013 964.78 MB
6.1
10B142
Khóa sign
24/01/2013 964.62 MB
6.0.1
10A523
Khóa sign
29/10/2012 957.03 MB
6.0
10A403
Khóa sign
14/09/2012 957.04 MB
5.1.1
9B206
Khóa sign
27/04/2012 841.77 MB
5.1
9B179
Khóa sign
29/02/2012 841.96 MB
5.0.1
9A406
Khóa sign
08/12/2011 849.92 MB
5.0.1
9A405
Khóa sign
08/11/2011 852.47 MB
5.0
9A334
Khóa sign
07/10/2011 835.49 MB