Chọn phiên bản cho iPod touch 1G

cũng là iPod1,1

Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
1.1.5
4B1
Khóa sign
01-01-1970 165.48 MB
1.1.4
4A102
Khóa sign
01-01-1970 165.48 MB
1.1.3
4A93
Khóa sign
01-01-1970 165.47 MB
1.1.2
3B48b
Khóa sign
01-01-1970 157.90 MB
1.1.1
3A110a
Khóa sign
01-01-1970 150.59 MB
1.1
3A101a
Khóa sign
01-01-1970 150.58 MB