iPod touch 1G

Chọn phiên bản cho iPod touch 1G

cũng là iPod1,1
Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
1.1.5
4B1
Khóa sign
14/07/2008 173.52 MB
1.1.4
4A102
Khóa sign
22/02/2008 173.52 MB
1.1.3
4A93
Khóa sign
10/01/2008 173.51 MB
1.1.2
3B48b
Khóa sign
07/11/2007 165.57 MB
1.1.1
3A110a
Khóa sign
26/09/2007 157.91 MB
1.1
3A101a
Khóa sign
11/09/2007 157.89 MB