Chọn phiên bản cho iPod touch 2G

cũng là iPod2,1

Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
4.2.1
8C148
Còn sign
01-01-1970 346.71 MB
4.1
8B117
Còn sign
01-01-1970 331.90 MB
4.0.2
8A400
Khóa sign
01-01-1970 328.30 MB
4.0
8A293
Khóa sign
01-01-1970 314.98 MB
2.2.1
5H11a
Khóa sign
01-01-1970 277.65 MB
2.2
5G77a
Khóa sign
01-01-1970 277.64 MB
2.1.1
5F138
Khóa sign
01-01-1970 269.02 MB