Chọn phiên bản cho iPod touch 3

cũng là iPod3,1

Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
5.1.1
9B206
Còn sign
01-01-1970 655.76 MB
5.1
9B176
Khóa sign
01-01-1970 655.72 MB
5.0.1
9A405
Khóa sign
01-01-1970 653.36 MB
5.0
9A334
Khóa sign
01-01-1970 637.24 MB
4.3.5
8L1
Khóa sign
01-01-1970 409.54 MB
4.3.4
8K2
Khóa sign
01-01-1970 409.56 MB
4.3.3
8J2
Khóa sign
01-01-1970 409.45 MB
4.3.2
8H7
Khóa sign
01-01-1970 409.45 MB
4.3.1
8G4
Khóa sign
01-01-1970 409.25 MB
4.3
8F190
Khóa sign
01-01-1970 413.10 MB
4.2.1
8C148
Khóa sign
01-01-1970 389.21 MB
4.1
8B117
Còn sign
01-01-1970 370.27 MB
4.0.2
8A400
Khóa sign
01-01-1970 366.41 MB
4.0
8A293
Khóa sign
01-01-1970 366.38 MB
3.1.3
7E18
Khóa sign
01-01-1970 282.16 MB
3.1.2
7D11
Khóa sign
01-01-1970 297.30 MB
3.1.1
7C146
Khóa sign
01-01-1970 297.25 MB
3.1.1
7C145
Khóa sign
01-01-1970 297.26 MB