Chọn phiên bản cho iPod touch 4

cũng là iPod4,1

Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
6.1.6
10B500
Còn sign
21-02-2014 847.72 MB
6.1.5
10B400
Khóa sign
15-11-2013 847.75 MB
6.1.3
10B329
Khóa sign
01-01-1970 847.73 MB
6.1.2
10B146
Khóa sign
01-01-1970 847.35 MB
6.1
10B144
Khóa sign
01-01-1970 847.47 MB
6.0.1
10A523
Khóa sign
01-01-1970 839.91 MB
6.0
10A403
Khóa sign
01-01-1970 839.97 MB
5.1.1
9B206
Khóa sign
01-01-1970 750.00 MB
5.1
9B176
Khóa sign
01-01-1970 750.00 MB
5.0.1
9A405
Khóa sign
01-01-1970 777.75 MB
5.0
9A334
Khóa sign
01-01-1970 761.58 MB
4.3.5
8L1
Khóa sign
01-01-1970 650.47 MB
4.3.4
8K2
Khóa sign
01-01-1970 650.44 MB
4.3.3
8J2
Khóa sign
01-01-1970 650.27 MB
4.3.2
8H7
Khóa sign
01-01-1970 650.26 MB
4.3.1
8G4
Khóa sign
01-01-1970 650.10 MB
4.3
8F190
Khóa sign
01-01-1970 652.88 MB
4.2.1
8C148
Khóa sign
01-01-1970 608.61 MB
4.1
8B118
Khóa sign
01-01-1970 580.18 MB
4.1
8B117
Khóa sign
01-01-1970 580.18 MB