Chọn phiên bản cho iPod touch 6

cũng là iPod7,1

Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
12.5.7
16H81
Còn sign
23-01-2023 2.63 GB
12.5.6
16H71
Khóa sign
31-08-2022 2.63 GB
12.5.5
16H62
Khóa sign
23-09-2021 2.63 GB
12.5.4
16H50
Khóa sign
14-06-2021 2.63 GB
12.5.3
16H41
Khóa sign
03-05-2021 2.63 GB
12.5.2
16H30
Khóa sign
26-03-2021 2.63 GB
12.5.1
16H22
Khóa sign
11-01-2021 2.62 GB
12.5
16H20
Khóa sign
14-12-2020 2.63 GB
12.4.9
16H5
Khóa sign
05-11-2020 2.62 GB
12.4.8
16G201
Khóa sign
15-07-2020 2.62 GB
12.4.7
16G192
Khóa sign
20-05-2020 2.62 GB
12.4.6
16G183
Khóa sign
24-03-2020 2.62 GB
12.4.5
16G161
Khóa sign
28-01-2020 2.62 GB
12.4.4
16G140
Khóa sign
10-12-2019 2.62 GB
12.4.3
16G130
Khóa sign
28-10-2019 2.62 GB
12.4.2
16G114
Khóa sign
26-09-2019 2.62 GB
12.4.1
16G102
Khóa sign
26-08-2019 2.62 GB
12.4
16G77
Khóa sign
22-07-2019 2.62 GB
12.3.1
16F203
Khóa sign
24-05-2019 2.62 GB
12.3
16F156
Khóa sign
13-05-2019 2.62 GB
12.2
16E227
Khóa sign
25-03-2019 2.58 GB
12.1.4
16D57
Khóa sign
07-02-2019 2.56 GB
12.1.3
16D39
Khóa sign
22-01-2019 2.56 GB
12.1.1
16C50
Khóa sign
05-12-2018 2.56 GB
12.1
16B92
Khóa sign
30-10-2018 2.56 GB
12.0.1
16A404
Khóa sign
08-10-2018 2.57 GB
12.0
16A366
Khóa sign
17-09-2018 2.57 GB
11.4.1
15G77
Khóa sign
09-07-2018 2.31 GB
11.4
15F79
Khóa sign
29-05-2018 2.31 GB
11.3.1
15E302
Khóa sign
24-04-2018 2.31 GB
11.3
15E216
Khóa sign
29-03-2018 2.31 GB
11.2.6
15D100
Khóa sign
19-02-2018 2.21 GB
11.2.5
15D60
Khóa sign
23-01-2018 2.21 GB
11.2.2
15C202
Khóa sign
08-01-2018 2.20 GB
11.2.1
15C153
Khóa sign
13-12-2017 2.20 GB
11.2
15C114
Khóa sign
02-12-2017 2.20 GB
11.1.2
15B202
Khóa sign
16-11-2017 2.25 GB
11.1.1
15B150
Khóa sign
09-11-2017 2.25 GB
11.1
15B93
Khóa sign
31-10-2017 2.25 GB
11.0.3
15A432
Khóa sign
11-10-2017 2.19 GB
11.0.2
15A421
Khóa sign
03-10-2017 2.19 GB
11.0.1
15A402
Khóa sign
26-09-2017 2.19 GB
11.0
15A372
Khóa sign
19-09-2017 2.19 GB
10.3.3
14G60
Khóa sign
19-07-2017 2.16 GB
10.3.2
14F89
Khóa sign
15-05-2017 2.16 GB
10.3.1
14E304
Khóa sign
03-04-2017 2.13 GB
10.3
14E277
Khóa sign
27-03-2017 2.13 GB
10.2.1
14D27
Khóa sign
23-01-2017 2.06 GB
10.2
14C92
Khóa sign
12-12-2016 2.05 GB
10.1.1
14B150
Khóa sign
09-11-2016 2.03 GB
10.1.1
14B100
Khóa sign
31-10-2016 2.03 GB
10.1
14B72
Khóa sign
24-10-2016 2.03 GB
10.0.2
14A456
Khóa sign
23-09-2016 2.02 GB
10.0.1
14A403
Khóa sign
13-09-2016 2.02 GB
9.3.5
13G36
Khóa sign
25-08-2016 1.75 GB
9.3.4
13G35
Khóa sign
04-08-2016 1.75 GB
9.3.3
13G34
Khóa sign
18-07-2016 1.75 GB
9.3.2
13F69
Khóa sign
16-05-2016 1.75 GB
9.3.1
13E238
Khóa sign
31-03-2016 1.75 GB
9.3
13E233
Khóa sign
21-03-2016 1.75 GB
9.2.1
13D15
Khóa sign
19-01-2016 1.72 GB
9.2
13C75
Khóa sign
08-12-2015 1.72 GB
9.1
13B143
Khóa sign
21-10-2015 1.71 GB
9.0.2
13A452
Khóa sign
30-09-2015 1.71 GB
9.0.1
13A404
Khóa sign
23-09-2015 1.71 GB
9.0
13A344
Khóa sign
16-09-2015 1.71 GB
8.4.1
12H321
Khóa sign
13-08-2015 1.63 GB
8.4
12H143
Khóa sign
15-07-2015 1.63 GB